Inred med färg & form

Inredningen i den fysiska arbetsmiljön kan återskapa vad ert företag står för, vilken vision ni har och vad ni vill förmedla. Att lägga stor vikt vid vilken typ av inredning man väljer kan därför vara lyckosamt.

Spara

Kontorsinredning ska vara tilltalande och funktionell. Det vill säga att den ska vara inspirerande och användbar för medarbetare och besökare. Inredning är inte enbart något att vila ögonen på – det är så mycket mer – men färg och form är en stor del.

Färg som helhetsperspektiv

Vilken färgskala ni inreder ert kontor i påverkar de människor som vistas i miljön. Vissa färger skapar ett lugn med andra signalerar fart och fläkt. Färger kan lyfta din och dina medarbetares sinnesstämning, men kan också sänka den. Påverkas vår sinnesstämning kan också vårt beteende påverkas.

När det kommer till färg och form är det därför viktigt att tänka ur ett helhetsperspektiv. Det är inte samma sak som att loggans färg ska återges överallt på kontoret. Loggans färg kanske är en färg som påverkar människor negativt? Det skulle ge en tvärtomeffekt mot vad du faktiskt vill förmedla. Vill du ändå plocka upp loggans färg kan det räcka med några enstaka detaljer.

Små enkla medel gör skillnad

Kort och gott påverkar färg och form känslor, och du kan med extremt små och lätta medel nå känslan du vill förmedla. Något så ”simpelt” som att byta färg på gardiner, på väggar eller på kuddarna i soffan kan ge dig en aha-upplevelse.

Går ert kontor i enbart grå toner för att det känns som ni? Det kan vara bra, men det betyder inte att allt i er inredning behöver gå i de grå tonerna. Ert budskap blir tydligt genom att addera färg.

Vad vill du förmedla?

Att lägga sig vinn om tratta ner de signaler du vill förmedla är en bra början. Ska ditt företag upplevas som glatt, som seriöst eller som tryggt? Vissa förhållningssätt till färg är elementära. Till exempel är det ingen succé för en vårdcentral som vill uppfattas som trygg att inreda med rött vilket är en färg många associerar till blod. Är du däremot ingen vårdcentral kan färgen röd tilldelas helt andra egenskaper och stå för till exempel passion och värme. Det finns också undersökningar som visar på att färgen röd kan förbättra dina chanser i tävlingssammanhang.

Vill du veta mer om hur våra olika färger kan påverka människan finns lathundar att tillgå.
Läs t.ex. www.psykologisktvetande.se/farger

Relaterade inlägg

Laddar inlägg