Ett grönare kontor för ökad trivsel

Kontoret är förutom vårt eget hem den plats vi oftast spenderar allra mest tid av våra vakna timmar. Med så stor del i kontorsmiljön så behöver arbetsgivare idag erbjuda mer än attraktiva tjänster, de behöver erbjuda en miljö där människor trivs, är kreativa och kan prestera. Detta bygger i sin tur starka varumärken och långsiktig arbete med employer branding.

Spara

Trivsel på jobbet

Eftersom vi spenderar så många timmar på jobbet är det viktigt att trivast, på riktigt. Arkitekter och inredare jobbar med att både kartlägga fastigheters förutsättningar och företagens behov när nya miljöer ska skapas. Oavsett om det handlar om renoveringar, ombyggnationer, anpassningar eller ett helt nytt kontor. Nyckelordet för nutidens kontor är flexibilitet och att skapa kontorsmiljöer som håller över tid.

Vad är en bra arbetsmiljö?

Ett ämne som alltid är relevant och som innefattar allt från ledarskap, kultur, friskvård till hur den fysiska arbetsmiljön ser ut i form av möbler och inredning. En bra kontorslokal ska inte bara uppfylla praktiska och miljömässiga krav, den ska också vara en plats där man trivs och vill vara. Med rätt inredning och ljusa luftiga ytor skapas miljöer som inspirerar och lägger grund för bra prestationer. Men ibland när mycket fokus läggs på tillgänglighet, digitalisering, inspiration och flexibilitet är det många som glömmer atmosfären och grönskan.

Kontorsväxter

En viktig del i arbetsmiljön är självklart växterna, levande eller konstgjorda bidrar den gröna färgen till att skapa ett lugn vilket ger mindre stress som vi vet har positiva hälsoeffekter. Att föra in växter i en kontorsmiljö ger en mer levande och kreativ miljö.

Växter är dessutom perfekta för att skapa nya intryck, stimulera fantasi och sinnen, använda som rumsavdelare och skapa en inbjudande känsla i vardagliga miljöer.

All typ av växtlighet påverkar oss i hög grad på ett positivt sätt. Men när den mörka årstiden kommer och skogens grönska lyser med sin frånvaro får de konstgjorda grönskan kompensera. Vi rekommenderar att använda konstgjorda växter i de delar av kontoret som har sämre ljus, begränsade golvytor och där skötsel kan vara svårt.

Med konstväxter så är det fantasin som sätter gränserna för kreativiteten. Tänkt högt, lågt, väggar och golv.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg