Skolan som arbetsplats

Många riskerar att glömma att skolan är så mycket mer än bara en plats för elever att lära sig. Skolan är även en arbetsplats för våra lärare. Precis som i alla andra yrken förväntar sig medarbetarna en trivsam och produktiv arbetsmiljö.

Spara

Förståelse och utmaningar

Skolan är inte bara en plats för elever att lära sig och utvecklas; det är också en arbetsplats för lärarna. Precis som i andra yrken behöver lärarna en stimulerande och positiv arbetsmiljö för att kunna utföra sitt jobb effektivt och trivas i sin roll. För både lärare och elever är koncentration en nödvändig. De måste inte bara hantera klassrummet och elevernas behov utan också planera och genomföra lektioner, utvärdera elevers framsteg och hantera administrativa uppgifter. En ständigt störande miljö kan vara en stor utmaning för deras förmåga att koncentrera sig och leverera högkvalitativ undervisning. Enligt en undersökning från den amerikanska lärarförbundet (American Federation of Teachers) upplever lärare som arbetar i en positiv och stödjande arbetsmiljö mindre stress och har högre jobbtilfredsställelse.

Kan växter påverka arbetsmiljön?

Självklart! Forskning har visat att grönska och naturelement kan förbättra koncentrationen och vårt välbefinnande. Att introducera levande växter i skolmiljön kan vara besvärligt på grund av skötselbehov och allergier. Här kommer konstgjorda växter in som en utmärkt alternativ.

Konstgjorda växter kräver ingen skötsel eller bevattning men ger ändå samma psykologiska och visuella fördelar som äkta växter. Studier visar att de kan minska stress, öka produktiviteten och hjälpa till med koncentrationen. Genom att inkludera konstgjorda växter i våra klass- och arbetsutrymmen kan skolan skapa en mer trivsam och miljö för både lärare och elever.

Skolans ljudmiljö

Förutom koncentration är ljudmiljön en viktig del av vår arbetsdag. Högt buller och störningar kan göra det svårt att kommunicera med elever och kollegor samt påverka vår egen hälsa och välmående. I skolor, förskolor och fritidshem är det inte ovanligt med genomsnittliga ljudnivåer på 70 decibel. Både lärare och elever får sämre förutsättningar att göra det de ska – kommunicera, lära sig och undervisa. När det är mycket oljud eller svårt att höra ordentligt från läraren, måste vi använda mer hjärnkraft för att förstå läraren säger. Det gör det svårare att fokusera på det läraren försöker lära oss, och vi kan ha svårt att komma ihåg det senare.

Finns det en lösning?

Självklart inte, det krävs en mängd olika faktorer för att skapa en arbetsplats som ser till alla delar och allas behov. Men en enkel lösning för att förbättre ljudmiljön är växtväggar med ljudabsorbenter, de minska eko, absorberar ljud och fördelar ljudet i rummet. Detta skapar en lugnare och mer behaglig atmosfär som främjar bättre kommunikation och koncentration.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg