Kognitiv ergonomi: Ljud, ljus och rörelse

Störningar av ljud och rörelse är en viktig och utmanande arbetsmiljöaspekt i kontorsmiljöer

Spara

Störningar av ljud och rörelse är en viktig och utmanande arbetsmiljöaspekt i kontorsmiljöer. Kartlägg vilka aktiviteter i verksamheten som kan generera buller och andra typer av störningar, t.ex telefontider, passager i kontoret där det blir "mycket spring", möten med många deltagare, ljud från fikarum, utrustning som låter, eller en reception med besökande. Ta stöd från specialister rörande ljud, t.ex företagshälsovården eller akustiker. Gå igenom synergonomin i olika delar av kontoret med stöd av företagshälsovården, så att både allmänbelysning och individuella belysningsbehov kan tillgodoses. I flexkontoret hamnar många en bit från fönstret, vilket kan behöva kompenseras med belysning.

Konkreta tips

 1. Prioritera en god ljudmiljö. I en lokal där många vistas samtidigt blir det lätt en hög ljudmiljö. Använd t.ex. bullerdämpande material och erbjud tysta zoner.
 2. Säkerställ att mötesrum och enskilda arbetsrum har tillräckligt god ljudisolering.
 3. Kontrollera om det är problem med bländning från fönster.
 4. Undvik vita skrivbord och blanka ytor som orsakar bländning.
 5. Vi har olika behov av belysning, tänk på att ha individuell justerbar belysning där det är möjligt.
 6. Tänk på användarvänligheten - det ska vara tydligt och enkelt att veta vart och hur man tänder, släcker och justerar belysningen.

Rörelse och rumslighet

För att flexkontoret ska utnyttjas på bästa sätt och bidra till effektivitet och produktivitet måste/bör:

 1. möbleringen skicka tydliga signaler om vilken typ av aktiviteter och beteende som passar på respektive plats,
 2. miljöer för samarbete ligga tydligt åtskilda från miljöer för koncentrerat arbete,
 3. varje arbetsplats kännas trygg då många tycker att det är obehagligt med rörelse bakom ryggen, och många störs av rörelse inom synfältet.
 4. arbetsmiljön erbjuda tillräckligt många typer av arbetsmiljöer och tillräckligt stora ytor för att tillgodose medarbetarnas olika behov.

Konkreta tips

 1. Genomför t.ex gåturer i kontorsbyggnaden för att fånga riskmiljöer för ljus, ljud och rörelse.
 2. I planeringsfasen kan workshops genomföras där arkitektens skisser diskuteras kan man fånga riskmiljöer för både ljus, ljud och rörelse.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg