Nyckeltal med återbrukad inredning.

Det finns många sätt att kostnadsberäkna inredningsprojekt. Man kan titta på gamla inköp, liknande projekt och begära in cirka priser på inredning för att få ut ett riktmärke. Det kanske allra vanligaste sättet i ett tidigt skede är att man beräknar med hjälp av nyckeltal. Det är inte någon definitiv sanning men ett bra estimat för att träffa höjden på tänkt kostnad för inredning i projektet.

Spara

Förutsättningar för nyckeltalet

Det finns så klart företag som vill mer eller mindre med sin inredning, men i grova drag hamnar ett företag med en normal profilering mot sitt varumärke och med huvudsak i funktion, någonstans mellan 25 000 – 35 000/anställd för sin del av alla ytor. Detta innefattar arbetsplats, pentry/lunchrum, mötesrum, entré och andra gemensamma ytor på kontoret.

Generellt sett står arbetsplatsmöblerna dvs arbetsbord, kontorsstol och ev förvaring för ca halva kostnaden i ett inredningsprojekt. Den andra halvan innefattar miljömöbler & mötesinredning.

Nyckeltal för inköp av ny inredning

Om vi då ställer upp detta i en förenklad uträkning med utgång från att det är 50 anställda på kontoret och utgår från att profileringen är normal mot sitt varumärke eller upplevelse för besökare/anställda.
Med huvudsak i funktion på kontoret estimerar vi snittet till 30 000.-/anställd.

Detta ger då en kostnad på 1 500 000 för ny inredning. Det är sedan denna summa som inköp ger sig på för att förhandla ner så gott det går via förfrågningsunderlag till olika parter. I en tydlig konkurrens kan man då beräkna att kostnaden sjunker med ca 20%.

Variabeln kommer att vara liten då de flesta återförsäljare har i stort sett samma förutsättningar. Summa efter upphandling beräknar vi således till 1 200 000.-

Nyckeltal för inköp av återbrukad inredning

Låt oss titta på samma förutsättningar men med ett högt fokus på återbruk.
Nyckeltalet 30 000.- / anställd gånger 50 anställda genererar 1 500 000 likt tidigare.

Det lättaste återbruket är att återanvända arbetsplatsmöblerna som står för ca halva kostnaden.
Dessa produkter är de som håller enklast för ett återbruk då de inte förändras så mycket med tiden och har en tydlig struktur sedan länge på kontor.

I regel kan man sen beräkna att återbrukade produkter har ett inköpspris på ungefär halva nypriskostnaden. Detta innebär att miljö och mötesmöbler som enligt ovan estimat skulle kosta ca
750 000.- att köpa in, med återbruk hamnar på ca 375 000.- istället!

Det skulle i praktiken innebära att inredningen landar på en tredjedel av kostnaden till skillnad mot att köpa helt nytt rakt av.

Inte många projekt klarar detta rakt av utan korrigeringar. Vissa kontorsstolar behöver bytas ut, produkter behöver kläs om och bordsskivor korrigeras. Men även om man dubblar den insatsen och hamnar på 750 000.- istället i slutändan är det ändå en besparing på en tredjedel vilket man aldrig kan uppnå genom en vanlig konkurrensutsättning på nyproducerat då de marginalerna finns inte där för varken tillverkare eller återförsäljare.

Det enda som uppnås genom att försöka trycka ner priserna på nytillverkad inredning ytterligare är varor med sämre kvalitet och oftast med ett ursprung långt utanför Sveriges gränser.

De verkliga vinsterna

Det är inte bara hållbart ur ett miljöperspektiv bra att använda sig av återbrukad inredning, det är även väldigt kostnadseffektivt. Varje projekt är unikt i sina förutsättningar och vilka mål man vill uppnå med det – men att det är kostnadseffektivt med återbruket är tydligt.

Processen för inköp av återbruk idag blir allt enklare och många företag erbjuder idag sin återbrukade inredning på ex marknadsplatser för inredning av den anledningen, att det ska vara tillgängligt här och nu, erbjuda ett större urval och ge möjligheten till en enkel och snabb process i projektet med minimal friktion och ledtider.

Man kan finmaska det ytterligare med ambition/estetiknivå, återanvändningsgrad, återbruksgrad och arkitekttimmar och jobba på kostnaderna på en bredare nivå än bara att pressa ett inköp.

Här finns stora vinster att göra. Inte bara ekonomiskt, utan även för vår miljö.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg