Ökad sekretess - Adaptivt ljud-maskeringssystem

När vi allt oftare flyttar ut våra arbetsplatser från det enskilda rummet till öppna kontorslandskap minskar naturligt den akustiska avskildheten mellan kollegor. Olika problem kan uppstå där den bästa lösningen skiljer sig mellan fallen. Ta del av hur ett adaptivt ljud-maskeringssystem använts för ökad sekretess och trivsel.

Spara

Telefonsupport och ljudproblem

Ett av våra större bankkontor upplevde ljudproblem inom deras verksamhet för telefonsupport. Problemställningen innebar att medarbetare upplevde en stressande ljudmiljö i rummet samt en oro för bristande sekretess genom överhörning i samtal med sina kunder.

En av flera lösningar för att komma till bukt med de två problemen som beskrevs av verksamheten var att utveckla och installera ett adaptivt ljud-maskeringssystem i det öppna kontorslandskapet.

Komfortbakgrundsljud minskar störningsgraden

Rummet i fråga var väl dämpat med stora absorberande ytor. Bakgrundsnivån var mycket låg vilket resulterade i en bra taluppfattbarhet mellan medarbetarna. Detta kan vara önskvärt men inte i fallet med en telefonsupport bidrog det till att skapa problem med överhörning mellan arbetsplatserna.

Ett komfortbakgrundsljud tillfördes därför i lokalen för att maskera oönskat ljud från överhörning. Syftet med maskeringen är att ge arbetsplatserna ett bakgrundsljud som innehåller så lite information som möjligt för att minska störningsgraden. Komfortbakgrundsljudet återges med hjälp av flera takhögtalare.

Maskering för tal i kontorsutrymmen

Du kanske har hört talas om rosa brus? Detta används ofta som maskeringsljud men kan vara påfrestande i kontorsmiljöer då det upplevs som statiskt och onaturligt. Komfortbakgrundsljudet som valdes i detta projekt blev istället en modifierad inspelning från i en stor sal precis innan en konsert skulle börja. Ljudet har ett naturligt dovt ”sorl” av många röster över varandra vilket passade mycket bra för maskering för tal i kontorsutrymmen.

Läs mer om olika typer av komfortbakgrundsljud här.

Maskeringsljud ökas gradvis

Under installationen uttryckte vissa medarbetare en hög förväntan om ett ”hightech-kontor” medan andra var mycket skeptiska och skulle ”verkligen lyssna” till det tillhörda bakgrundsljudet. Med tanke på den mänskliga faktor som påvisats i tidigare forskning och fältexperiment, så bör grundnivån på maskeringsljudet ökas gradvis för att medarbetarna skall uppfatta ljudet som naturligt efter hand.

Adaptivitet

Ett system för kontor med tillfört komfortbakgrundsljud bör också ha en adaptiv funktion som anpassar sig till kontorsaktivitet och aktuell bemanning. När många medarbetare pratar i rummet bör bakgrundsnivån vara tillräckligt hög för att maskera rösterna. På samma vis självreglerar systemet volymen när det närmar sig helg och endast ett fåtal medarbetare är på plats i lokalen. Allt för att det tillförda bakgrundsljudet ska upplevas så naturligt och bekvämt som möjligt för medarbetarna.

Slutsats

Våra öppna kontorslandskap saknar den nödvändiga bakgrundsnivå som krävs för en trivsam arbetsmiljö med god sekretess. Ett adaptivt maskeringssystem kan fungera som en del i en rad lösningar som kan användas för att förbättra den akustiska miljön och säkerställa att inga kundhemligheter röjs till följd av oönskad överhörning.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg