Outhyrda ytor? Omöjliga lokaler?

De flesta fastighetsägare har lokaler som är svåra att hyra ut. Och outhyrda ytor kostar. Pengar. Att en lokal är svår att hyra ut beror på många saker; lokalen är mörk, daterad, har dålig planlösning eller akustik. Men ofta är det faktiskt just "omöjliga lokaler" som, i händerna på kreativa personer med rätt erfarenhet, blir de mest spännande och kreativa ytorna. Men det gäller att hitta rätt hyresgäst och förstå behoven.

Spara

Utmaningar istället för problem

Vissa lokaler säljer sig själva, vissa gör det inte. Dock går det att göra det bästa möjliga av alla lokaler. Även om det kan vara en utmaning går det ofta att hitta smarta lösningar för både fastighetsägare och hyresgäst vad gäller dagsljus, layout, teknik med mera. Det du ser som problem kan vara en unique selling point för rätt hyresgäst.

Var lyhörd!

Hyresgäster har olika behov. Genom att analysera lokalen kan man få koll på styrkor och svagheter och få en tydligare bild av vilken typ av hyresgäst lokalen lämpar sig för. Spelutvecklare, till exempel, behöver en hel del mörka ytor, det behövs inte tillgång till dagsljus för varenda arbetsplats. Detsamma gäller andra yrken där man arbetar med bildåtergivning, grafik och design.

Smarta lösningar

Utöver kontorsytorna kan det finnas ytor i lokalen som vid första blicken inte känns som uthyrningsbara. Tack vare genomtänkta anpassningar kan även ytor såsom mörka vindsutrymmen eller luftiga ljusgårdar göras om till uthyrningsbara ytor. Det kanske finns behov för funktioner som en eller flera hyresgäster i fastigheten kan dra nytta av. Det kan röra sig om:

  • eventytor
  • konferens- och mötesrum
  • caféverksamhet

Första intrycket

Ibland kan det hjälpa att se över de allmänna ytorna för att göra en lokal attraktivare. En inbjudande entré till fastigheten kan göra stor skillnad. En välskött fastighet ger ett gott intryck för potentiella hyresgäster.

Challenge accepted!

Det krävs kunskap men också fantasi för att göra om en svår lokal. För en fastighetsägare kan ett samarbete med extern profession i samband med lokalanpassningar ge stora mervärden, även ekonomiska. Arkitekter, ljus-, ljud- och inredningsdesigners finns av en anledning – de har erfarenheten och kompetensen.

Arkitekt eller inredningsarkitekt:

  • Ser de fysiska möjligheterna med lokalen; vad gör man med ett rum utan fönster? Zonindelning som gör att framtida hyresgäster kan se möjligheter istället för problem
  • Hjälper till att analysera behov av ytterligare specialisthjälp, såsom akustiker eller ventilationskonsult

Ljusdesigner:

  • Hjälper dig med strategisk ljusdesign; att hitta lösningar som integrerar ljuset och lyfter miljön, interiört och exteriört.
  • Ger lösningar för att kompensera för frånvaro av dagsljus
  • Bidrar med lösningar som stöttar hälsa och välmående

Resultatet?

Genom strategisk utvärdering och kloka ingrepp kommer du att få dina svåra ytor uthyrda. Det du kanske inte ser direkt, kan någon med rätt erfarenhet se stora möjligheter i. Genom att anpassa lokalen efter din hyresgästs behov och önskemål bygger du dessutom en hållbar och sannolikt långvarig relation med hen. Med en lyhörd fastighetsägare finns sällan anledning att flytta. Genom att skapa en lösning som är hållbar över tid bidrar du också till att skapa förutsättningar för en hälsosam arbetsplats där din hyresgästs medarbetare trivs och mår bra.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg