Hållbara projekt

Genom att sätta hållbarhet och miljö tidigt på agendan, kan vi jobba för ett större omhändertagande och ökat återbruk i samband med en lokalförändring. Möjligheterna är många! Gradängen i bild är tillverkad av återbrukade bordsskärmar.

Spara

Det finns potential

Det är lätt att tänka att en ombyggnation eller flytt per automatik ska leda till att möbler byts ut. Studier från exempelvis IVL Svenska miljöinstitutet, ett fristående forskningsinstitut inom miljö och hållbarhet, visar att det finns stora möjligheter med ett ökat återbruk av kontorsmöbler. Nationellt i Sverige finns en potential att spara omkring 43 000 ton koldioxid fördelade på 25 000 ton kontorsprodukter.

Störst potential finns enligt samma studie i att återvinna glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord och kontorsstolar. Om bara skrivborden skulle tas till återbruk istället för att kasseras skulle det innebära en besparing av drygt 11 000 ton koldioxid.
Läs mer här!

Välj en tjänsteleverantör som kan återbruk

Det finns med andra ord stor nytta att göra. När Naturvårdsverket undersökte svenskars syn på miljön 2018 svarade hela 86% av respondenterna att det är viktigt att det sätts in samhällsåtgärder mot klimatförändringar. Att ditt företag kan bli en del av de insatserna, kan därför sannolikt ha en starkt positiv påverkan på både medarbetare och potentiella kunder.

70% av de som svarade på undersökningen sade dessutom att de kan tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om de vet att företaget som tillhandahåller tjänsten arbetar för att begränsa sitt avtryck på klimatet.

Skicka inte till tippen

Att skapa en förändring av arbetsplatsen betyder inte att all inredning behöver kastas och ersättas med nya föremål. Kontorsstolarna exempelvis, som är en av de största miljöbovarna, har en struktur som ofta håller längre än klädseln. Att klä om en kontorsstol istället för att kasta den är ett bra steg på vägen mot en hållbar förändring. Att klä om 100 kontorsstolar är i sin tur en ganska gedigen insats för en mer hållbar arbetsplats. Många tillverkare har dessutom reservdelar till stolar där någon funktion slutat att fungera samt tillbehör för att uppdatera ergonomiska funktioner.

Det går också att lacka om förvaring eller att byta ut skrivbordsskivor men behålla stativen med mera.

Slutligen, inför en flytt eller förändring. Tänk på:

  • Att göra hållbarhetsfrågan till en central del av projektet från start
  • Att det finns ett starkt folkligt stöd för hållbara verksamheter och tjänster
  • 70% av befolkningen är villiga att betala mer för tjänster och produkter från företag som driver ett aktivt hållbarhetsarbete
  • Att jobba med hållbarhet både är bra för miljön och företagets varumärke
  • Att återanvända möbler minskar koldioxidutsläppen

Relaterade inlägg

Laddar inlägg