Samtidens kontor- måste vara funktionellt

Pandemin har knuffat den digitala utvecklingen framåt och visat att det går bra att jobba på distans. Det fungerar ofta bra men många saknar det fysiska mötet och samhörigheten med kollegorna. Då gäller det att utrusta arbetsytorna funktionellt. Här får du praktiska tips.

Spara

Arbetsplatsen

Kontoret behöver troligen inte lika många skrivbord som tidigare, eftersom fler jobbar flexibelt. Men de arbetsplatser som finns på kontoret bör vara fullt utrustade för att erbjuda god ergonomi som används när en behöver jobba enskilt.

Arbetsplatsen - inredningsbehov

 • Skrivbord
 • Arbetsstol
 • Bordsskärmvägg
 • Bildskärm(ar)
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Projektplatsen

Om individuellt arbete i större utsträckning utföres från hemmet finns det troligen större behov av gemensam ytor som delas av flera medarbetare när en väl är inne på kontoret. Projektplatser är bra för uppstart av projekt och löpande avstämningar.

Projektplatsen - inredningsbehov

 • Bord
 • Stolar
 • Skrivtavla
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Touch Down

Kontoret spås bli en plats dit en kommer för att stämma av och träffa kollegor. Vid kortare besök på kontoret är gemensamma arbetsytor som delas av flera medarbetare och gäster ofta uppskattade.

Touch Down - inredningsbehov

 • Bord
 • Pallar
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Mötesrum

Kontorets funktion som hub och centrum för medarbetare och externa besökare blir extra viktig när det individuella arbetet i större utsträckning sker på annan plats än just kontoret. På kontoret bör det finnas effektiva mötesrum med bra AV-utrustning som gör det enkelt att kommunicera under mötet, även med mötesdeltagare som inte befinner sig på kontoret.

Mötesrum - inredningsbehov

 • Bord
 • Stolar
 • AV-utrustning med intuitiva funktioner och enkelt handhavande
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Telefonhytter

Ta telefonsamtal i ostörd miljö eller koppla upp dig via bildskärm för videomöte. En telefonhytt som är utrustad med allt du behöver gör det enkelt att kommunicera med omvärlden utan att störa kollegorna.

Telefonhytter - inredningsbehov

 • Bord
 • Pall
 • Bildskärm för videosamtal
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Personlig förvaring

Om kontoret justeras och möbleras om och därmed blir mer flexibelt uppstår ofta behov av centralt placerade skåp och förvaringsmöjligheter för medarbetarnas tillhörigheter.

Personlig förvaring - inredningsbehov

 • Låsbarhet med låstagg, kort, kodlås, mobiltelefon eller nyckel
 • Uttag för laddning av dator, telefon etc

Gemensam förvaring

Lätt åtkomlig förvaring med plats för handlingar, dokument och annat material som fler har behov av. Om förvaringen behöver vara låsbar kan den utrustas med olika typer av lås för att ge behörighet för en, flera eller alla medarbetare.

Gemensam förvaring - inredningsbehov

 • Låsbarhet med låstagg, kort, kodlås, mobiltelefon eller nyckel

Paus och lounge

Kontoret som samlingspunkt! Skapa attraktiva ytor för umgänge, fika och spontana möten. Att utveckla företagskulturen och bibehålla vi-känslan blir än mer viktig när fler arbetar på distans.

Paus och lounge - inredningsbehov

 • Bord
 • Stolar
 • Soffor/fåtöljer

Relaterade inlägg

Laddar inlägg