Se framtiden med 3D-printning

3D-printing är ett hållbart, ekonomiskt och tydligt sätt att visa hur ett specifikt byggnadsprojekt kan se ut i framtiden innan det byggs. Med hjälp av 3D som verktyg kan man undersöka detaljlösningar direkt i skala 1:1 och utföra experimentella studier av nya byggnadsdelar.

Spara
Idag kan man 3D-printa med hjälp av en Ultimaker som extruderar varm plast genom ett litet metallhuvud. Den skapar lager ungefär som en tårtsprits skapar lager av grädde, från botten till toppen. Man kan specialskriva en egen programkod för att få skrivaren att skriva ut specifika linjer och punkter.

Hur funkar 3D-printning?

Att printa i 3D kan likställas som en slags svarvningsprocess. Men istället för att till exempel skära bort material från objektet, byggs objektet upp direkt inifrån och ut. Detta är effektivt ur en rad olika synpunkter. Dels är det kostnadseffektivt, dels blir det inget materialsvinn. Det finns en rad olika skalor av 3D-printning, allt från nano till makro.

Fördelen med 3D-printning

En tredimensionell modell ger ytterligare en dimension till projektet och ökar förståelsen hos kunden och samarbetspartners. Om man ser till 3D-printning generellt i industrin och i världens ekonomi, väntas ett paradigmskifte i tillverkningslogik. Industrin är idag uppbyggd på den första och andra industriella revolutionen som förespråkar massproduktion. Förr tillverkades många föremål för hand. Vad som nu ligger i tiden är att denna handen har ersatts av en robot – för en 3D-printer är en robot – som tillverkar specifika geometrier snabbare och billigare. I byggindustrin idag 3D-printas det till exempel i betong, keramik, lera, metall, plast och träkompositer.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg