Vad är visuellt brus?

Vår hjärna bombarderas med intryck. Chefer vittnar om medarbetare som sitter i städskrubben för att jobba i fred. Företag köper in extra stora skärmar för att medarbetare vill slippa det visuella bruset.

80% av intrycken via synen

Av alla intryck som hjärnan bearbetar under en dag står synintryck för ca 60-80%.

Synintryck, hörselintryck och annan information når hjärnan som elektriska impulser. De flesta intryck som vi inte behöver för stunden sorterar hjärnan bort med en typ av filterfunktion. Om alla intryck skulle nå hjärnan ofiltrerat skulle vi bli överstimulerade och ineffektiva. För att få något gjort under arbetsdagen är det helt avgörande att vi kan sortera bort ovidkommande information. (Vid vissa diagnoser eller efter vissa sjukdomar fungerar filterfunktionen inte som normalt)

Optimal filterfunktion

När filterfunktionen fungerar optimalt kan det hända att du hamnar i det sköna tillstånd som kallas flow. En sorts ”sweet spot” där hjärnan använder sina resurser effektivt och din kunskapsnivå är precis rätt för uppdraget. Det brukar kännas som en blandning av produktivitet, inspiration och innovation.

Faktum är att ju djupare in i koncentrationen du kommer, desto bättre verkar hjärnan vara på att filtrera bort onödig information från periferin*. Färre intryck från sidorna gör det enklare att hamna i djup koncentration.

* Läs mer om uppmärksamhetsteorier här

Stress negativt för att filtrera det visuella bruset

Något som tvärtom försämrar vår filterfunktion är stress. Vid för hög anspänning, dvs stress, blir alarmsystemet triggat och vi hamnar i hypervaksamhet (hypervigilance). Historiskt var det extremt viktigt för överlevnaden på savannen att vi upptäckte minsta rörelse i busken. Vid stress aktiveras överlevnadsinstinkten och i praktiken innebär det att vi lättare störs av kollegornas rörelser i periferin.

Om rörelserna är kända eller okända har även betydelse. Jämför distraktionen i kontorslandskapet:

”Marknadsavdelningen går alltid förbi kl. 10 på måndagar”
vs.
”Ekonomiavdelningen samlas oväntat inne hos chefen”

Det senare gör att vi får svårt att undvika tankar som ”Ska någon sluta?” eller ”Vem ska få befordran nu?”. Tankar som får oss nyfikna, ur fokusläge och alltså gör oss mer distraherade.

6 olika sätt för visuell brusreducering på kontoret

  • Växter. Bra för ditt välmående på många sätt. Naturen verkar lugnande på oss och kan skydda mot viss insyn vid din arbetsplats. Tyvärr är lösningen inte heltäckande och kan väcka din nyfikenhet på olika sätt.
  • Visuell brusreducering eller brusreducerande glasögon, t.ex. QuietFrames. Flexibel lösning som verkar på fler olika sätt. Dels genom faktisk reducering av visuellt brus, dels som en egen psykologisk effekt för att hamna i fokusläge och dels som en signal till omgivningen att inte störa.
  • Bås för koncentration. AT&T i USA har satsat på många ”fokusrum”, små bås för koncentration där de anställda kan gå in och stänga dörren om sig. Det kommer många liknande lösningar på marknaden. En nackdel som anställda upplever är att de behöver flytta på sig från den ordinarie arbetsplatsen för att kunna jobba fokuserat.
  • Skrivbord med justerbar skärm. En lösning med justerbara, t.ex. höj- och sänkbara skärmväggar runt skrivbordet beroende på hur mycket avskärmning du behöver i stunden.
  • Möblering på andra sätt. Skärmväggar, bänkskärmar eller extra stora datorskärmar. Det förekommer även innovationer i form av ”bubblor” som den anställde trär över sin bänk etc. Boston Consulting Group installerade 500 extrastora datorskärmar vid flytt till nytt kontor, som svar på att de anställda önskade slippa det visuella bruset från sina kollegor. Svår att möblera om efter individuella behov i stunden.
  • Koncentrationsfrämjande metoder. T.ex. Pomodoro-metoden eller fokusträning. För att lättare hamna i fokusläge och träna på att bortse från distraktioner kan de anställda träna sig i olika mentala tekniker. (T.ex. 7 tips för flow)

Relaterade inlägg

Laddar inlägg