Vad gör en inredningsarkitekt?

Inredningsarkitektur är viktigt. Och intressant. Och kul. Många erbjuder tjänster kopplade till interiöra miljöer, och det är en djungel att hitta rätt i. Detta kunskapsinlägg förklarar vad inredningsarkitekter gör och vad de kan bidra med.

Spara

Våra kroppar möter miljön

I den byggda miljön har inredningsarkitekturen en särskild roll. Den berör oss alla, eftersom det är i inredningen som våra kroppar möter miljön. Det är inte bara en fråga om utseende, inredningen påverkar alla våra sinnen och våra aktiviteter. Den har en direkt inverkan på möjligheten att lyckas med våra jobb, att må bra och att trivas.

Det finns en yrkesgrupp som är utbildad för att handskas med den fulla bredden av frågor som interiöra miljöer medför; inredningsarkitekter. De utbildas på universitet under 3-5 år och studerar allt från tekniska funktioner och upplevelse till gestaltning och hållbarhet. För att sedan få medlemskap i Sveriges Arkitekter måste också två års arbetserfarenhet uppvisas. Medlemsbeteckningen SIR/MSA visar att det är en utbildad och erfaren inredningsarkitekt som kan hålla i ett interiörprojekt.

Vad kan en inredningsarkitekt som inte andra kan?

Inredningsarkitekter gestaltar rum utifrån mänskliga behov, beteenden och funktioner. Målet är att utveckla hållbara och värdeskapande interiörer utifrån användarnas behov. Den konstnärliga träningen under utbildningen gör dem till innovativa specialister inom rumsgestaltning, och samtidigt kunniga om byggprocessens alla skeden. De har ett starkt användarperspektiv och stöttar sina kunder genom hela processen, från behov till inflyttning. En inredningsarkitekt vet också vilka lagar och krav som samhället ställer på miljöerna. Det är många bollar i luften samtidigt under en lokalförändringsprocess, och det krävs en inredningsarkitekt för att inte tappa någon, och det är de tappade bollarna som kostar verksamheten.

Hur jobbar en inredningsarkitekt?

Arbetsprocessen börjar alltid med att användarnas behov definieras. Inredningsarkitekten lägger ned mycket arbete på att förstå användaren och vilka behov som faktiskt föreligger. Ett vanligt misstag i lokalförändringsprocesser är att behoven beskrivs för generellt. En ingående förstudie krävs, där behoven kartläggs noggrant. Inredningsarkitekten adderar också krav om hållbarhet, säkerhet, ljus, flöden och alla andra aspekter som måste inkluderas. Därefter skapas idéer i nära samarbete med användarna om hur behov, krav och förväntningar skall kunna sammanfattas i en attraktiv gestaltning. Idéerna utvecklas till listor och ritningar som sedan blir grunden för upphandling och själva byggandet. Tillsammans med användarna utvärderas slutligen resultatet. Projekten är komplexa då många olika parter och konsulter samverkar, och inredningsarkitekten stöttar sin kund genom hela processen.

Djup kunskap om rummets kvaliteter

En interiör kan vara antingen ett stöd eller hinder i vår vardag. Mycket görs idag trots våra rum istället för med hjälp av dem. Ofta beror det på att inte alla aspekter beaktats och behov inte blivit bemötta. För det krävs en kompetens som har djup kunskap om hur interiörer påverkar oss människor, och det är slutligen människan det handlar om.

Inredningsarkitekter är utbildade för att hålla i ett interiörprojekt hela vägen. Från att kartlägga hela bredden av behov, över det kreativa gestaltande arbetet, och till färdigställandet av lokalerna och miljön. Från ax till limpa.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg