Växter för att dämpa ljud, fungerar det?

Växter och träd har använts i åratal som skydd mot trafik och annat buller i städer, samhällen samt parker. Träd och buskar planteras längs motorvägar för att hjälpa till att minska mängden buller som stör i angränsande samhällen. Men hur fungerar det att ta ner buller och oljud med hjälp av växter inomhus?

Spara

Växter har använts i åratal

Växter och träd har använts i åratal som skydd mot trafik och annat buller i städer, samhällen samt parker. Träd och buskar planteras längs motorvägar för att hjälpa till att minska mängden buller som stör i angränsande samhällen. Forskning visar även att växtväggar eller annan växtlighet på utsidan av fastigheter också hjälper till att begränsa buller och minska ljud både i staden och inne i byggnader. En extra effekt man får av växtlighet på utsidan av fastigheter är att det hjälper till att även kyla under varma dagar.

Fungerar det att dämpa ljud inomhus med växter?

Naturligtvis fungerar det att ta ner buller och oljud med hjälp av växter inomhus. I öppna landskap fungerar det utmärkt att avgränsa arbetsplatser eller lugnare/tystare avdelningar med växter. Bästa sättet är att använda storbladiga växter eller se till att man har så mycket växtlighet så att växtligheten täcker så bra som möjligt. Använder man dessutom en högre kruka, typ avdelare så får vi ett bättre skydd. Med andra ord, ju mer ljud, desto fler växter behöver du för att absorbera ljud.

Ta ner ljud med mossa och lav

Ett annat bra sätt att ta ner ljud i lokaler är naturligtvis att använda mossa och lav. Idag erbjuds mossa och lav i många olika kombinationer olika mossarter kombineras i olika installationer. Färdiga takkasseter för undertak färdiga att bara byta ut i olika kulörer. Skärmar på hjul som avdelare i kontorslandskap eller som tavlor på väggen. Hela väggar som kläs in i olika typer av Mossa & lav i olika kulörer om man vill. Varför inte en världskarta eller en översikt av alla era kontor i Sverige eller världen markerade på en karta av mossa.

Växtväggar kan hjälpa till

Självklart så hjälper en växtvägg till att ta ner ljud i ett rum, lite beroende på vilken typ av växtvägg man använder så dämpas ljudet mer eller mindre. Har man mer organiskt poröst material och storbladiga växter dämpas ljudet mer.

Placeringen är viktig

  • Tänk igenom hur lokalen ser ut och var ljuden uppstår.
  • Tänk sedan att ni ska bromsa ljudet och dämpa det så det inte når fram till de som störs.
  • Tänk att ljudet inte ska nå hårda ytor som t ex glas utan fångas upp innan det når fram.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg