Århundrades viktigaste designhänsyn

Förra året betalade arbetsgivarna totalt 24,4 miljarder i sjuklönekostnader. Detta innebär en stor förlust för personalens hälsa och företagens ekonomi. Biophilic design med levande växter och naturmaterial som del av inredningen, minskar negativa effekter och utlöser positiv energi, kreativitet och glädje hos människor.

Spara

Varför Biophilic design?

Att bjuda in naturen i vår vardagliga miljö skapar många positiva effekter på vårt välmående och på vår hälsa! Detta berörs bl a i boken Biophilia. Vi är inte ett blankt oskrivet blad, utan vi har en mängd instinktiva medfödda behov och beteenden.

Biophilia är människans medfödda inre längtan efter kontakt med natur, djur och växter.

Vi människor behöver varva ner ibland och detta gör vi väldigt bra i tex skogen. Det finns påvisade positiva effekter av vistelse i naturliga miljöer för människor.
Därav trenden tex i Japan, "Shinrin yoku". Att skogsbada.

En sammanställning gjord i Norge baserad på 50 olika studier visar att avsaknad av visuell kontakt med naturliga miljöer och växter ger sämre hälsa och livskvalité. Att få koppla av och njuta av naturens former och färger stimulerar våra sinnen. Akvarium i demens och äldrevård har bevisad effekt att motverkar oro, vandringbeteende och viktnedgång. Den lugnande effekten av ett akvarium är så stark att inte ens demensen kan tränga ut den. Vi mår bra av att interagera med andra arter eller natur, därför söker vi oss ofta till naturen när vi är lediga.

Naturen är nyckeln till vår estetiska, intellektuella, kognitiva och till och med andliga tillfredsställelse. - E.O. Wilson

Vad är då Biofilisk design?

Biophilia är ett koncept som många börjat anamma vid inredning av kontorsmiljöer. Tanken är att skapa naturliga miljöer med natur-lika inslag, så som dagsljus, växter, vatten, och sten. Detta skapar en Biofilisk-inredning som ökar folks välmående, hälsa och produktivitet.
Oliver Heaths (brittisk designer, ” Creating positive spaces”) föreslår inslag som bör ingå när man inreder utifrån ett Biofiliskt Designperspektiv.

- Ta in det naturliga ljuset så långt det är möjligt på kontoret.

- Använd naturliga mönster, strukturer och material i inredningen. Växter och även akvarier som har naturliga former och färger.

- Skapa speciella platser så som "hotspots", lounger och mötesrum med naturliga element för avslappning och kreativa miljöer.

- Förbättra luften i rummet – minska utsläpp, öka luftcirkulation, reglera temperatur och luftfuktighet till behaglig nivå. Akvarier och även växter ger förbättrad luftfuktighet.

- Skapa ”utsiktsplatser” i form av nivåförändringar i arkitektur och inredning som är inbjudande, upphöjda och som skapar lockande platser för överblick. Detta kan också skapas av växter och akvarium.

Att integrera naturen gör oss lugnare, mer koncentrerade och nöjdare med var vi spenderar vår tid. Detta är en resa vi har gjort sedan vi började skapa utrymmen för oss själva och kommer utan tvekan vara en faktor i vår arkitektur och design under många år framöver.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg