Så ökar växter på kontoret produktiviteten (och gör människor mindre trötta)

Växter på kontoret. Vissa älskar dem. Andra ser inte poängen. Därför bygger vissa mindre regnskogar i fikarummet, medan andra är nöjda med en torr miniatyrkaktus på köksbordet. Vi är olika helt enkelt. Men oavsett hur gröna fingrar man har, så finns det mycket som tyder på att växter på kontoret har många positiva effekter. Läs vidare för att se hur du kan använda växter på ett smart sätt på ert kontor.

Spara

Att tänka på:

  • Växter skapar bättre inomhusmiljöer och sänker koldioxidhalten i luften
  • Människor i gröna arbetsmiljöer känner sig mindre trötta
  • Växtlighet på kontoren ger mätbara effekter i produktion och kreativitet

Studier visar samband mellan växter på kontoret och ökad produktivitet

Enligt studien Global impact of biophilic design in the workplace, som frågade 7 600 kontorsarbetare i 16 länder om deras arbetsplatser, så upplevde de som arbetade i grönare inomhusmiljöer en ökning i produktivitet, kreativitet och välmående. Med biophilic som begrepp åsyftas en nedärvd, instinktiv mänsklig dragning till naturliga material och växter. Samma studie menar att arbetsplatser med mer grönska och växtlighet också ökar sin produktionstakt med 15%, jämfört med arbetsplatser utan någon växtlighet i sina ytor. Källa

Det kanske inte är så svårt att förstå egentligen. Forskning på senare år har exempelvis visat att vi mår bra av att vistas ute i naturen. Och när Coronapandemin drabbade Sverige på allvar under våren 2020 var det också många som sökte sig utomhus på sin fritid. På vissa håll ökade antalet besökare i nationalparker och naturreservat med hela 75%.

Ökad arbetskraft till liten kostnad

Men även gröna miljöer inomhus påverkar. Som nämnts ovan så finns det mycket som talar för att växtlighet ökar produktiviteten på arbetsplatsen. Något som sparar pengar och resurser.

Om vi utgår från att de flesta ägnar omkring fyrtio timmar i veckan på sin arbetsplats, så motsvarar en produktivitetsökning på 15 procent ungefär sex timmar. Det är nästan en extra arbetsdag i veckan, trettio timmar i månaden, eller 360 timmar på ett år.

Med tio anställda kan ett grönare kontor alltså motsvara nästan 1.5 heltidstjänster extra. Det är den här typen av statistik som gör att många företag idag ser vinningar med att öka mängden växtlighet på kontor och arbetsplatser.

Samtidigt har över hälften av de tillfrågade företagen i en global studie om växtlighet på arbetsplatsen uppgett att de inte har några växter alls på sin arbetsplats.

“Nu är syret slut”

De flesta som jobbat i kontor har varit med om möten som avslutats med orden “nu är syret slut i lokalen”. Att samla vuxna människor på en begränsad yta försämrar luftkvaliteten även om ventilationen är god. I många lokaler går det heller inte att öppna ett fönster för att vädra. Eller så går det, men är förbjudet för att det kanske rent av stör ut den mekaniska ventilationen.

Ett sätt att motverka detta är att använda växter. En växt som är över 20cm lång kan minska halterna med koldioxid med mellan 10-25% i en lokal. Växter är helt enkelt ett bra och enkelt sätt att förbättra kontorsluften.

Tröttheten kostar i slutet av dagen

Mot slutet av arbetsdagen är det lätt att känna sig trött. Tankarna blir spretiga. Om man är förälder kanske man börjar fundera på att hämta på skola och förskola. De flesta av oss funderar på vad man har hade i kylen som man kan laga middag av?

Men enligt en studie som den ideella amerikanska organisationen Green Plants for green Buildings hänvisar till, så upplever hela 38% av de tillfrågade att de är mindre trötta jämfört med de som arbetar i miljöer utan växtlighet och biophilic design. Alltså långt mer än en tredjedel av personalstyrkan. Det kanske rent av är möjligt att få något ur de där sista timmarna när medarbetarna börjar snegla på klockan och dörren istället för att arbeta fokuserat. Källa

Så, sammanfattningsvis finns det många fördelar med växter på kontoret. Hur kan du använda växtlighet på ert kontor för att skapa ett grönare, mer produktivt kontor?

Relaterade inlägg

Laddar inlägg