Därför bör ni prioritera växter i ert arbetsmiljöarbete!

Växter och grönska på kontor har många positiva effekter på arbetsplatser, det finns det flera studier som visar. Växtlighet är därför ett relativt enkelt knep för att förbättra arbetsmiljön och värna om era medarbetares välbefinnande. Men hur inkluderar man växter i arbetsmiljöarbetet? Här lär du dig mer om det.

Spara

Att tänka på:

  • Planera tidigt för växtlighet när ni bygger nytt, bygger om, flyttar eller förändrar
  • Att satsa på gröna arbetsplatser har en bevisad effekt på arbetsmiljön
  • Växtligheten bör hanteras strukturerat, på en hög nivå i organisationen
  • Frågan om växtlighet är för viktig för att nonchalera

Varför ska man ha med växter i arbetsmiljöarbetet?

Växtlighet på arbetsplatser bidrar till att sänka stressnivåer, öka välbefinnandet hos de som lever och arbetar i miljöerna, ökar produktiviteten och minskar sjuktalen. Effekterna av grönska är kort sagt svåra att överskatta (kKälla CIPHR, Seven benefits of having plants in your office, 2018). Därför är det också viktigt att våra moderna arbetsplatser utformas för att ge möjlighet att innehålla växtlighet.

Börja från början

Numera är det vanligt att arkitekter ritar in och planerar för växtlighet när arbetsplatser skapas från grunden. Men i äldre kontorslokaler, som ofta är anpassade efter arbetssätt som idag ses som omoderna, kan det vara svårare att få in växtlighet på ett naturligt sätt. Inte sällan införskaffas krukväxterna på arbetsplatsen ur samma kassa som kaffet kommer från. Man tänker kanske lite i stil med: "köp något grönt om det blir något över, eller låt bli". Många kan säkert även relatera till arbetsplatser där grönskan bestått av en torr garderobsblomma som under många år stått ovårdad och gömd i något hörn.

Mindre stress och mindre ångest med levande växter

Men det är dags att tänka nytt. Den forskning som idag finns kring växtlighet på arbetsplatser, och de studier som genomförts på arbetsplatser runt om i världen, visar på stora fördelar i såväl minskad sjukfrånvaro som ökad produktivitet och kreativitet när växter får ta större plats i kontoren. Den ideella amerikanska organisationen Green Plants for Green Buildings har sammanställt flera studier som visar på just detta. 15% ökning i produktivitet. 37% mindre stress och ångest. Människor som arbetar i gröna miljöer upplever dessutom själva att de är mindre arga och upprörda - hela 44% av de tillfrågade svarade ja på det.

Låt kontorets växter hamna på rätt nivå

Av dessa anledningar är det viktigt att ta frågan om växter på kontor på större allvar än vad som ibland är fallet idag. Växter på arbetsplatsen hör inte hemma i samma diskussionsnivå som den om hur kaffekassan ska fyllas på. Den borde istället hanteras på HR-avdelningar, eller varför inte i ledningsgruppen?

Genom att ta hänsyn till ljusinsläpp, utformning av arbetsytor och övrig möblering går det att skapa ett grönskande kontor även i miljöer som idag kan kännas tråkiga och daterade. Ett exempel är att ersätta bokhyllor som idag används som rumsavdelare med grönskande väggar. Det går både att komplettera, byta ut och bygga om miljöer för att göra dem mer gröna. Allt beroende på ambitionsnivå.

Varför är växter viktigt för arbetsmiljöarbetet?

Riskerna med medarbetare som vantrivs på arbetsplatsen, är stressade och följaktligen presterar sämre är ofta välkända. Förutom den personliga aspekten ger de ett stort avtryck i boksluten. Att tillsammans med övrigt arbetsmiljöarbete satsa på grönska och växtlighet kan därför göra ett verkligt avtryck i ett företags verksamhet. Växtligheten är alldeles för viktig för att nonchalera!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg