Vi tar det utomhus

För många kontorsarbetare är lunchtimmen den enda möjligheten att få frisk luft och dagsljus och när lunchen är över kan det kännas motigt att gå tillbaka in igen. Varför ska vi sitta och jobba inomhus i det fina vädret?

Spara

Det är bara under dagtid som möjligheten finns att njuta av solens ljus

Den mörka kalla perioden är lång i Sverige. Kanske är det därför som många av oss är måna om att ta vara på de ljusa timmar som vi får framförallt i början och slutet av den mörka säsongen. Att känna vårsolens första strålar värma ansiktet eller att andas in krispigt frisk höstluft kan vara fantastiskt. Under våren och hösten är det bara under dagtid som möjligheten finns att njuta av solens ljus och värmande strålar ute i den friska luften. Det är samma del av dagen som de flesta som arbetar på kontor spenderar inomhus, på arbetsplatsen. För många kontorsarbetare är lunchtimmen den enda möjligheten att få frisk luft och dagsljus och när lunchen är över kan det kännas motigt att gå tillbaka in igen. Varför ska vi sitta och jobba inomhus i det fina vädret?

Varför utomhus?

En utearbetsplats ger både möjlighet att ta vara på de ljusa timmarna under vår och höst och få alla fördelar som det innebär att vistas utomhus. Att arbeta utomhus kan, enligt filosofie doktor, arbetslivsforskare och professor i sociologi Susanna Toivanens rapport ”Ute är inne”, minska stressnivåer, stärka immunförsvaret och stimulera tankeverksamhet och kreativitet. Med dagens digitala lösningar och mobila teknik finns alla möjligheter för att flytta ut kontorsarbetet utomhus och utföra de flesta aktiviteter som inte kräver mer utrustning än en bärbar dator eller padda. ”Att kunna gå ut en stund och arbeta i närnaturen kan förbättra arbetsmiljön genom ökat intag av dagsljus och frisk luft, ökad variation och minskat stillasittande” skriver Toivanen i sin rapport. Det finns många olika varianter av utomhusarbete; det kan vara att ta ett promenadmöte i en park, att sitta tillfälligt vid en plats utomhus eller att arbeta på en särskilt anpassad utearbetsplats. Både enskilt arbete, som att läsa eller prata i telefon, och samarbete som till exempel möten kan ofta med fördel flyttas ut i det fria.

Utformning av utearbetsplatsen

En utearbetsplats kan se ut på lite olika sätt beroende på dess placering. En utearbetsplats på en takterrass har andra förutsättningar än en som är placerad på markplan. Grundläggning, förankring av möbler och annan utrustning kan vara lättare att hantera på marken än på en terrass. Frågor som kan bli viktigare på en takterrass är hur regnvatten tas om hand och leds bort och vilken typ av markbeläggning som är möjlig utifrån till exempel laster. Det är viktigt att undersöka att bjälklaget klarar av den sammanlagda belastningen från eventuellt nytt ytskikt, möbler och antalet människor som är tänkt att vistas där. Utformningen på utearbetsplatsen kan också se olika ut beroende på om den nyttjas av endast ett företag eller om det är en gemensam utearbetsplats för många hyresgäster. Är det bara ett företag som har tillgång till att nyttja den så kan den utformas helt utifrån det företagets specifika behov medan en utearbetsplats som ska nyttjas av många olika hyresgäster kan behöva utformas mer generellt med fler olika typer av möbleringar. Det som förenar de olika varianterna av utearbetsplatser är att de är utformade för att på bästa sätt stötta arbete utomhus. Det som skiljer en utearbetsplats från en vanlig uteplats för paus och rekreation är att ergonomi och funktionalitet är centralt i utformningen av utearbetsplatsen. Valet och placeringen av möblerna bör göras med omsorg utifrån funktionalitet och ergonomi.

Utrustning

För att utearbetsplatsen ska fungera som ett självklart komplement till arbetsplatserna inomhus är det viktigt att den ergonomiskt och tekniskt stöttar det arbete som är tänkt att utföras där. Olika typer av möblering stöttar olika varianter av arbete. Möblernas utformning och placering kan till exempel lämpa sig bra för samarbete eller ensamarbete och också stötta stående eller sittande arbete. Många av arbetsuppgifterna som kan göras utomhus har behov av en dator och det är därför viktigt att säkerställa tillgång till nätverk och möjlighet att ladda såväl dator som telefon. Hur härligt det än är med sol så är även solskydd viktigt. Ett väderskydd kan också användas för att förlänga utearbetsplatsens nyttjande. Genom att bygga in solceller i taket på väderskyddet kan utearbetsplatsen försörjas med närproducerad, grön el.

Tips för att möjliggöra för utomhusarbete

  • Undersök om det finns lämplig yta i närområdet som kan användas. En takterrass, en yta på marken som tillhör fastigheten eller ett grönområde i närheten som kan användas till exempelvis promenadmöten.
  • Vilket arbete ska utearbetsplatsen stötta; enskilt arbete eller samarbete och i så fall i hur stora grupper? Det är fördelaktigt om det kan möjliggöras för många olika typer av arbete.
  • Vilken utrustning i form av möbler, väderskydd och teknik krävs för att stötta det arbete som ska utföras?
  • Att formalisera utomhusarbetet i en företagspolicy som sätter riktlinjer för när var och hur utomhusarbetet får utföras kan öka medarbetarnas benägenhet att nyttja utearbetsplatsen.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg