"Vi trivs bäst i öppna landskap"

Nära havet vill vi bo, där vindarna får fart. Visst är det härligt med stora öppna foajéer när man kliver in i en byggnad – vilken frihetskänsla! Men så öppnas en dörr och ett glatt gäng dundrar ut efter ett lyckat möte och vips känns det ofta bullrigt och man rycks från sina fria tankar tillbaka till verkligheten.

Spara

Foajéer och atrier

Funktionerna i ett stort atrium eller en rymlig foajé behöver vara noggrant utvald. Dela in lokalen i zoner där man kan tillämpa olika akustiska egenskaper är ett första steg. Utgå från rummets utformning och om det tillåter olika typer av akustisk behandling. Exempel på zonindelning kan vara Focus, Rekreation, Informella möten och Service desk som alla har olika behov av rumsakustik för den bästa upplevelsen.

Bilden ovan är ett exempel där flera funktioner har samlats i ett atrium – läsplatser, restaurang, foajé och informella mötesytor. Möblering styr nyttjarnas beteende och ljudspridningen i hög grad. Det är viktigt att göra en bedömning av framtida beteendemönster i denna specifika lokal och anpassa utformningen efter det. Beräkningar av hur stora kommunicerande grupper (bord och avstånd mellan bord) påverkar ljudmiljön, rekommenderas.

Ingen standard att luta sig mot

För att få en uppfattning om lokalens ljudmiljö, behöver man projektera utifrån lämpliga parameter. När det kommer till atrium och foajéer finns ingen standard att luta sig mot utan en akustiker med god erfarenhet behöver anlitas för att tillsammans med arkitekter utforma rummet.

Viktigaste  parametern

Den viktigaste  parametern att beakta är EDT (Early Decay Time) vars parameter visar hur snabbt lokalens efterklang minskar med 10dB från en ljudkälla och är avgörande för hur vi uppfattar rummets efterklang. Ett snabbt förlopp ger bra uppfattbarhet av ljuddetaljer i rummet medan ett långsammare förlopp ger en diffus och dålig uppfattbarhet.

Kopplad till en annan parameter

Denna parameter är kopplad till en annan viktig parameter som kallas taluppfattbarhet/privacy och ska balanseras rätt. I miljöer där många personer befinner sig men inte vill störas av varandra är hög privacy att sträva efter för funktionen. Kontentan är att ett för dämpat rum ger dålig privacy på grund av hög taltydlighet samtidigt som ett bullrigt rum ger hög privacy men är otrevligt att vistas i.

Beräkna akustiken och verifiera att utformningen

För att göra rätt avvägningar skapar akustikern en 3D-modell för att beräkna akustiken och verifiera att utformningen ger förutsägbart resultat. Om anslutande lokaler till atriet innehåller buller, tex från kaffemaskiner eller höga ljudnivåer från prat och skratt, så ska dessa beaktas så att bullret hanteras och sprids på önskat sätt.

Tänk på att:

  • Dela in lokalen i zoner där man kan tillämpa olika akustiska egenskaper
  • Det är viktigt att göra en bedömning av framtida beteendemönster i denna specifika lokal och anpassa utformningen efter det.
  • Det finns ingen standard att luta sig mot så här krävs kunskap
  • Den viktigaste  parametern att beakta är EDT (Early Decay Time).
  • En viktig parameter som kallas taluppfattbarhet/privacy ska balanseras rätt.
  • Beräkna akustiken och verifiera att utformningen

Så till slut:

Även om det kräver omfattande akustiska utredningar för att få till ett riktigt bra atrium, en pampig foajé eller en restaurangdel med högt i tak, är det värt vad som krävs. Vi trivs bäst där det finns rum med högt i tak, både för kropp och själ.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg