14 krukväxter som förbättrar luftkvaliteten

Luften vi andas inomhus är ibland lika illa, eller till och med sämre, än luften utanför. Föroreningarna som finns i luften kommer in i byggnaderna och återcirkulerar sen. Detta har visat sig vara en stor orsak till ”sjuka hus-syndrom” och skadligt för vår hälsa, vilket uppmärksammats speciellt nu under pandemin. Ta del av vilka växter som är mest effektiva med att rena luften inomhus.

Spara

Uppmärksammat under pandemin

Enligt en färsk undersökning tillbringar vi 90% av vår tid inomhus, inte undra på att någon uppfann termen ”inomhusgeneration”. Luften vi andas inomhus är ibland lika illa, eller till och med sämre, än luften utanför. Föroreningarna som finns i luften kommer in i byggnaderna och återcirkulerar sen. Detta har visat sig vara en stor orsak till ”sjuka hus-syndrom” och skadligt för vår hälsa, vilket uppmärksammats speciellt nu under pandemin. Ett sätt att rena luften inomhus är med hjälp av växter. Hur de renar luften och vilka växter som är mest effektiva berättar vi mer om i denna artikel. Ta del av vilka växter som är mest effektiva med att rena luften inomhus.

Skadliga kemikalier i byggnader

Vi utsätts för farliga kemikalier i till synes säkra miljöer. Bara genom att sitta på kontoret, utsätts du för kemikalier från t ex målade ytor, möbler etc. Företagens strävan att byggnaderna ska blir mer och mer energisnåla kan tyvärr ge negativa konsekvenser. De nya konstruktionerna kan sakna tillräcklig mekanisk ventilation för att säkerställa gott luftflöde, vilket kan ge ökade koncentrationer av föroreningar. Du kan hitta mer om dessa kemikalier längre ner.

Hur många växter behövs för att rena luften?

Detta är svårt att säga exakt. Vår filosofi är att ju fler växter desto bättre. I interiörer där utrymmet är begränsat rekommenderar vi en växtvägg, då får man in många växter på en relativt liten yta. De mest effektiva luftrenarna är växter med stora, gröna blad eftersom de kan absorbera mer av den omgivande luften och naturligt avlägsna föroreningar så att syret åter blir rent.

Vilka växter renar luften?

Det finns många växter som har visat sig vara bra på att avlägsna föroreningar från luften vi andas. Här är 14 av våra favoriter:

 • Dvärgdadelpalm
 • Drakblodsträd
 • Ampellilja
 • Sansevieria
 • Kinesisk vintergröna
 • Fredslilja
 • Bergspalm
 • Fikusträd
 • Bambupalm
 • Gullranka
 • Rosenkalla
 • Murgröna
 • Dracaena
 • Benjaminficus

Här är några av de vanligaste kemikalierna som vi utsätter oss för varje dag:

Trikloretylen

 • Används främst som ett lösningsmedel för avlägsnande av fett från metalldelar
 • En ingrediens i många lim, färg, lack och färgborttagningsmedel
 • Måttlig exponering kan orsaka huvudvärk, yrsel och dåsighet
 • Cancerogen (lever)

Formaldehyd

 • Förekommer naturligt i låga koncentrationer
 • Finns ofta i byggmaterial som spånskivor, plywood och fiberboard men även i många hushållsprodukter
 • Nyare konstruktioner kan ge en ökad risk för exponering på grund av nya byggnadsmaterial med förbättrad isolering, vilket förhindrar luftflödet utåt
 • En vanlig komponent i tobaksrök (en risk för både rökare och de som utsätts för passiv rökning) och bilavgaser
 • Exponering kan orsaka rinnande ögon, sveda i ögon, näsa och hals, hosta, illamående och hudirritation

Bensen

 • Mycket brandfarligt
 • Naturlig komponent i råolja, bensin, och tobaksrök
 • Används för att göra plast, gummi, hartser, nylon och syntetiska fibrer, smörjmedel, färgämnen, tvättmedel, mediciner och bekämpningsmedel
 • Lim, färger, detergenter och vax ger högre nivåer av bensen i inomhusluften än vad som återfinns i uteluften
 • Påverkar cellernas funktion på ett negativt sätt, främst blodets

Kvävedioxid

 • En av de vanligaste föroreningarna inomhus
 • Bildas vid förbränningsprocesser och kommer främst från vägtrafiken
 • Kan förvärra sjukdomar som astma
 • Skadligt för lungorna; minskar lungfunktionen

Vilka fördelar kan växter ge?

Det finns många fördelar med att ha växter inomhus. Förutom deras förmåga att rena luften finns det andra sätt de kan komma till nytta på.
Människor har en instinktiv önskan att vara nära naturen. I själva verket finns det en hel vetenskap kring detta - Biofili. Bara att se grönska och natur kan förbättra de psykiska hälsan, ge ökad kreativitet och produktivitet.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg