Använd dig av bygganalyser för att göra miljösmarta inredningsval

För att bidra till att minska koldioxidutsläpp och göra kloka, bättre designval i din inredningsprocess, kan du studera miljöanalyser som visar hur de olika designvalen står sig mot varann. Det gör du genom att ta fram en bygganalys och jobba utifrån den.

Spara

Du kan påverka klimatavtrycket

Idag står svenska byggnader för nästan en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Och då är inte den omfattande importen av byggmaterial inräknad. För att påverka branschen i rätt riktning krävs det strategiska analysverktyg för att minska branschens gemensamma klimatavtryck. Du kan helt enkelt beräkna ett inredningsprojekts miljödata för att få fram summan av koldioxidavtrycket. Då blir det lättare att ställa designval mot varandra och se vad som påverkar koldioxidutsläppen mest. Och ta beslut beroende på resultaten.

Hur gör man då?

Jo, du kan använda dig av en byggnadsanalys som visar hur byggnadsdesignen påverkar miljön, hur olika materialval påverkar den effektiva energianvändningen och framförallt personkomforten, både kort- och långsiktigt. Det handlar bland annat om väggarnas tjocklek och andel glas i fasader som påverkar energibalansen, dagsljusfaktorn, solvärme och personkomfort.

Bedöm rimliga fönsterglasalternativ som hjälper till att säkra både dagsljus- och energikrav. Undersök vilka material i byggnaden som har högst klimatpåverkan och välj alternativa lösningar.

Nya klimatregler 2022

Det är viktigt att ta ställning till projektens miljödata för det globala klimatavtryckets skull. Men också för att regeringen avser att införa klimatregler på byggnader från och med 1 januari 2022. Då ska en klimatdeklaration göras och redovisa växthusgaser från projektets material och konstruktion. Ju tidigare man ställer om och arbetar aktivt med sina verktyg och möjligheter, desto mindre kommer övergången till en mer hållbar byggbransch te sig så hård.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg