DELA RUM ÖVER TID

Flera aktörer eller funktioner kan dela rum över tid. På många arbetsplatser är det största utrymmet matsalen eller lunchrestaurangen. Genom att samutnyttja access till ytan under olika tidszoner kan en win-win-situation skapas.

Spara
En lunchrestaurang som servar tre sittningar per dag är fullsatt mellan klockan 11-14, som max. Resten av tiden står en stor del av ytan tom. Det är kvadratmeter på bästa läge, som egentligen kan rymma helt andra aktiviteter övriga tider på dygnet.

Lunchmatsalen som multifunktion

På många stora arbetsplatser finns lunchrestauranger inne på området i egen regi eller drivna av facility management-leverantörer. De är traditionellt sett optimalt möblerade för att uppnå största antalet platser och tar full kapacitet om möjligt vid två, ibland tre, tätt följda sittningar per dag. En vanlig större lunchrestaurang rymmer uppemot 500 platser. Logistiken blir otroligt viktig i den här typen av matsalar. Detsamma gäller läget. Lunchrestaurangen ligger ofta i bästa läge, centralt på företagsområdet nära kommunikationsytor eller entréytor, eftersom de behöver vara lättillgängliga.

En lunchrestaurang som servar tre sittningar per dag är fullsatt mellan klockan 11-14, som max. Resten av tiden står en stor del av ytan tom. Det är kvadratmeter på bästa läge, som egentligen kan rymma helt andra aktiviteter övriga tider på dygnet. Samtidigt tampas företagen ofta med platsbrist

Genom att samutnyttja matsalsyta kan värdehöjande miljöer skapas.

När fler aktörer nyttjar samma yta höjs det gemensamma intresset att skapa en miljö med god upplevelsekvalité. Med kollektiva medel kan större rumsliga värden nås utan att det kostar mer.

Vinster med att samutnyttja yta:

  1. Lokalkostnader minskar.
  2. Bättre läge till lägre pris.
  3. Om lokalkostnader minskar finns chans att öka ytan och skapa bättre miljöer. Kan rummets volym användas bättre, till exempel genom att lägga till ett entresolplan?
  4. Om möjligheten finns att öka ytan kan möbleringen glesas och rumsligheter eller rum i rummet formas för att få till mer dynamiska miljöer, med detta följer en rad mervärden.
  5. I matsalar finns redan från början ett behov av god akustik och ljudabsorberande element. Med mer utrymme att lägga till ytterligare element i rummet, kan ljudmiljön bättras ytterligare.
  6. När fler aktörer nyttjar samma yta höjs det gemensamma intresset att skapa en miljö med god upplevelsekvalité. Med kollektiva medel kan större rumsliga värden nås utan att det kostar mer.
  7. Lunchrestaurangens centrala läge, ofta vid entré och i markplan, är optimalt för att punktsatsa i en genomarbetad och varumärkesstärkande miljö.
  8. På många arbetsplatser är lunchrasten den enda pausen och miljöombytet för medarbetarna över dagen. Att satsa på en miljö som är omhändertagande och skapar well-being ger en otroligt viktig vinst: friska och nöjda medarbetare.
  9. Mötesplatser i en matsal kan fullt utrustas med ljud, ljus, IT, bild, skrivtavlor etc samt vara bokningsbara. Matsalens ofta centrala läge gör dem lättillgängliga för interna såväl som externa möten. Att sitta få personer i ett större rum på ett möte, är i sig en upplevelse.
Vi arkitekter kunde ha med tänket från start och all utrustning för utbildning och möten fanns integrerad i matsalen, i utvalda zoner.

Ett exempel

En lunchrestaurang på ett stort företag blev en lyckad pilotstudie. Där utreddes utförbarheten i att samutnyttja lokalen, efter önskemål från beställarna. Matsalen ligger under ett konferens- och utbildningscenter och en direkt vinst var möjligheten att tillgodose utbildningsverksamheten med ytterligare mötesplatser.

När utbildningen hölls i större grupp var lokalerna anpassade utefter detta. Men för grupparbete om ca sex personer behövdes fler rum än vad som fanns. Många endagarskurser innebar en samlad utbildningsform under förmiddagen, men ett par timmar efter lunch behövdes sittningar för de mindre grupperna. Deltagarna kunde nyttja öppna mötesplatser utspridda i olika delar av restaurangens matsal utan att ljudmässigt störas av varandra. Utbildningsplatserna kunde fördubblas, vilket som behövdes då företaget var inne i en expansiv fas.

Vi arkitekter kunde ha med tänket från start och all utrustning för utbildning och möten fanns integrerad i matsalen, i utvalda zoner. I de delarna lade vi extra omsorg på inredningen för att skapa attraktiva mötesplatser. Syftet var att locka till möten, både bokningsbara och spontana, även under förmiddagarna och dagar då det ej hölls utbildningar.

Genom att punktsatsa på valda delar i det stora rummet skapades ett mervärde för hela restaurangytan. Rumsligheter, intressanta blickfång och variation höjde helhetsupplevelsen.

Det fanns ett win-win-tänk runt restaurangmatsalens yta, gynnsamt för både restauratören och företaget, som ju egentligen hyrde ut lokalen men som också ville kunna nyttja den för egen del. Utöver bättre hyresvillkor vann restaurangverksamheten merförsäljning i form av konferensfika, etc.

Se matsalen som ett torg i en stad där många olika aktiviteter kan pågå över dygnets timmar.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg