Är konstgjorda växter ett hållbart alternativ?

Absolut! Det är växter med extremt lång livscykel. En konstgjord växt, träd eller vägg ska användas, återanvändas och ibland återbrukas. Det är hållbar grönska.

Spara

Utveckling av konstväxter

Dagens konstgjorda växter och träd är inte som förr då de ofta fanns i våra morföräldrars hem, placerade i hörn och ofta solblekta. Tiden med konstgjorda växter i enbart plast försvann turligt nog ut redan på 90-talet. Sen dess har produktionen, tekniken och designen kommit långt och de växter, träd och växtväggar som idag finns på marknaden har en enorm detaljrikedom som inkluderar variation i färger, struktur och djup. Dagens konstgjorda växter kan lura även den mest inbitna floristen.

Mixen är det intressanta

Tänk på att använda en mix av både riktiga växter och konstgjorda. Mixen skapar intressanta miljöer, och växternas olika egenskaper kommer till sin rätt. Vi brukar rekommendera att använd konstväxter där levande växter får svårt att överleva, som i tak, mörka utrymmen, väggar eller miljöer som av olika anledningar inte klarar äkta växter. För oss betyder hållbarhet att de konstgjorda växterna aldrig behöver bytas ut, möjligtvis byta plats. Och eftersom konstgjorda växter, träd och växtväggar inte är ”single use plastic” så kan ni vara trygga med att växterna kommer att användas, återanvändas och återbrukas.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg