Planera för återbruk

”Vi ska ha ett hållbart och klimatsmart kontor.” En numera vanlig målsättning när det är dags att flytta.
Är detta ett viktigt mål även för er och något som ska prioriteras, då gäller det att vrida om perspektivet,
tänka och göra på ett nytt sätt – och det tidigt i planeringen.

Spara

Vilken intention har ni med er verksamhets nya kontor? Ska det kanske vara:

 • Funktionellt
 • Fräscht
 • Flexibelt
 • Attraktivt för nya medarbetare
 • Omtyckt av de nuvarande

Begagnat i beräkningen

Troligen vill ni dessutom ha ett miljövänligt och klimatsmart kontor? Om miljövänligt är ett prioriterat mål är det viktigt att ta med begagnat i beräkningen tidigt i planeringen inför flytt till nya lokaler – eller ombyggnad av befintliga.
Det är nämligen enklare att hitta återbrukad inredning:
- Om ni börjar i tid.
- Samarbetar kring projektledning, konceptutveckling och inköpsplanering.

Söker ni exempelvis efter 300 stolar behövs det tid för att hitta dessa! Detta för att era krav på färg, form, mått och attribut som t.ex. nackstöd och armstöd kan mötas, utan att behöva ge avkall på något. Det är nämligen betydligt svårare att matcha begagnade möbler med ett redan förankrat koncept.

Börja i tid så behöver ni inte välja

Börjar ni i tid behöver ni inte kompromissa mellan design, koncept, funktion, miljö och hållbarhet. Detta eftersom de möbler som finns att tillgå kan matchas med passande projekt, och ni får de bästa möjliga förslagen på möbler, färger, design och funktion.

Bättre planering ger också bättre ekonomiska förutsättningar, för även om många verksamheter bryr sig om miljön, är det oftast ändå budgeten som avgör. Vår erfarenhet är att återbruk och inköp av begagnat kan behandlas som en eftertanke, då budgeten ofta prioriteras framför det miljövänliga och klimatsmarta.

Ett typiskt exempel: Ekonomin satte stopp eftersom det tänkta konceptet inte fungerade ihop med den aktuella tillgången på begagnade möbler, varpå möblerna behövde kläs och lackas om – vilket är dyrt.

Självklart är det bättre att göra om saker, än att köpa nyproducerat, men det är inte alls lika miljöeffektivt som att använda en befintlig produkt i det skicket den är.

Vad kan hända om ni inte börjar i tid?

 • Att en får göra avkall på konceptet och/eller miljön.
 • En erbjuds färre valmöjligheter.
 • Det kan minska möjligheterna att matcha möbler med koncept.
 • Att ni får ett mindre miljövänligt kontor än ni stävat efter.

Samtidigt som att återbrukat alltid finns i lager och med kort leveranstid är det alltså fördelaktigt att börja i i tid om du vill inreda miljövänligt och uppnå optimalt resultat.

Kortare leveranstider

Att återbruka möbler, det vill säga att köpa eller hyra begagnade kontorsmöbler, kräver alltså nya tankesätt och processer när det gäller inköp och planering av inredning och koncept. Förvisso behöver ni börja planeringen tidigare när möbler ska återbrukas, men i stället får ni kortare leveranstider och kvalitetssäkringen på möblerna är redan gjord. Möblerna är ju redan producerade.

Vana att köpa produkter på ett visst sätt

Vi konsumenter är vana att köpa saker på ett visst sätt. Vi kan beställa vad som helst, i vilket utförande som helst, och inte sällan i billigt material. Vi kan bestämma färg, form och mått. Ja, vi är faktiskt rätt bortskämda.

Etablera nya sätt

Om verksamheter ska kunna agera klimatsmart, vara miljövänliga, ha ett cirkulärt beteende som gör att våra avtryck på klimatet minskar avsevärt, behöver köpbeteenden förändras och nya strukturer för cirkulära flöden behöver etableras. Då påverkar vi nu och på lång sikt framöver. Varför inte börja idag, i ert kontorsprojekt? Lycka till!

Därför är det bra att planera in återbruk i tidigt skede:

 1. Det blir lättare att uppnå hög hållbarbetsgrad på ert projekt.
 2. Det är enklare att hitta återbrukad inredning om en börjar i tid.
 3. Ni får bästa möjliga förslagen på möbler, färger, design och funktion.
 4. Det är både mer ekonomiskt och miljöeffektivt.
 5. Möjligheten att etablera nya rutiner och arbetssätt kring återbruk öppnas.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg