Hållbarhet och återbruk av inredning, vad innebär det egentligen?

Idag är hållbarhet på allas läppar. Vi har förstått att både återbruk och recycling i samhället är klokt och hållbart. Självklart är det minst lika viktigt att ta hänsyn till hållbarhet och miljö när vi väljer interiör, ljus och ljud för våra arbetsplatser. Då kan återbruk och recycling av möbler och inredning spela en viktig roll. Men vad betyder det egentligen i praktiken?

Spara

Hållbarhet

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” - citat från Brundtlandrapporten

Idag har inget företag råd att inte vara hållbart, det är inte minst viktig för deras image. Man kan bryta ner hållbar utveckling i tre delar:

  • Social hållbarhet: ett demokratiskt samhälle där vi som individer fungerar bra tillsammans (rättvisa, kunskap, integration)
  • Ekologisk hållbarhet: klimat och miljö (biologisk mångfald, resurser, ekosystem)
  • Ekonomisk hållbarhet: hållbar konsumtion och tillväxt (tillgång till råvaror vs lönsamhet för produkter)

För att vara ett hållbart företag gäller det att ta hänsyn till - och hitta en balans mellan - alla tre aspekter. Inte minst när man står inför en förändring av en arbetsplats och behöver ta beslut om arbetssätt och investeringar i samband med en hyresgästanpassning. Många väljer därav idag att ta upp ”återbruk” som en del av projektet.

Reuse, reduce, recycle

Det finns många ord som beskriver trenden att använda möbler och material som inte är nyproducerade och nyköpta. Ofta används orden utan att förstå vad de egentligen innebär. Men det är viktigt att förstå skillnaderna då det kan påverka bland annat projektets ekonomi och logistik samt tidsplan.

Återbruk

” En återbrukad produkt är en produkt som genom sin användning gjort att man undvikit köp av en nyproducerad produkt” citat från cirkularitet.se

Återbruk är utan tvekan begreppet som används som mest i inredningsbranschen. Principen innefattar olika delar:

  • Återanvändning (reuse): Man använder möbeln i befintligt skick/utförande
  • Redesign: Man uppdaterar en befintlig möbel genom att reparera och/eller renovera den (byta tyg, lacka om mm) eller bygga om till en ny möbel. Detta för att förlänga livslängden eller för att anpassa till konceptet
  • Delning: man delar på möbler/produkter via pooler- och uthyrningsverksamhet

Återbruk av möbler syftar även på olika användare: Möbeln kan användas av samma kund i samma funktion eller i ett helt nytt användningsområde eller med ny placering. Eller flytta till en ny användare. Det finns ett flertal företag på marknaden som har specialiserat sig på att hjälpa till med uppköp, rekonditionering och försäljning av begagnade möbler. Dessa företag räknar även på koldioxid-besparingarna som gjorts i samband med återbruket.

Återvinning (recycle)

Även känt som recycling. Man bryter ner en möbel eller armatur i sina beståndsdelar för att sedan återanvända dem i en ny produkt. Detta kan vara svårt på grund av komplexa processer, inte minst när det gäller textil. Det finns idag mycket forskning i ämnet, både från företag inom branschen och oberoende, men samtidigt är det en lång väg kvar för att verkligen få fart på återvinning av möbler och inredning.

Vinster med hållbarhet?

Detta är ett komplext ämne. Det är inte alltid vinningarna av att arbeta mer hållbart är ekonomiska och det blir därför inte nödvändigtvis mer kostnadseffektivt. Anledningen är att återbruk av möbler innebär en större insats från ”arkitekten” i samband med inventering och andra moment i processen. En hållbar förändring gör dessutom att fler blir inblandade (t.ex. lackering, tapetsering, frakt). Men, med det sagt, så är återbruk och en hållbar hantering av inredning en viktig del i att spara på resurserna. Samtidigt får man inredning med historia och en personlig prägel.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg