Vad innebär en klimatpositiv telefonitjänst?

Snackar ditt företag mycket om klimatet, men kanske inte riktigt har kommit till skott när det gäller att anpassa verksamheten på ett hållbart sätt? Nu kan ni göra verklighet av allt snack.

Klimatpositiva telefonitjänster

Sveriges första klimatpositiva telefonitjänst och kontaktcenter för företag har släppts på marknaden. En tjänst som hjälper företag att nå globala och nationella miljömål.

Företagsmobilen – en modern miljöbov

Idag står hållbarhet högt på agendan och hållbarhetsfrågan har blivit avgörande när kunder står inför val av leverantör. Trots att det snackas mycket om klimatet kommer dock inte alla företag till skott vad gäller att anpassa sin verksamhet på ett hållbart sätt, och ibland blir hållbarhetsarbetet ett gnagande dåligt samvete.

Mobiltelefonen har senaste åren utpekats som en miljöbov, och företag med många anställda har förmodligen många mobiltelefoner och kan därför ha stor miljöpåverkan. En mobiltelefon består trots allt av en lång rad komponenter och material som vid sin utvinning påverkar miljön i olika grad. Framförallt skapar själva tillverkningen koldioxidutsläpp.

Vad betyder klimatneutral och klimatpositiv?

Klimatneutral innebär enkelt förklarat att man kompenserar för sina utsläpp så att avtrycket i princip blir neutralt. För att vara klimatpositiv överkompenserar man sina utsläpp och då minst 110 procent.

Idag klimatkompenserar många bolag enbart sin egen verksamhet. Men för att göra skillnad behöver man se till hela värdekedjan för att kunna säkra en hållbar tjänst genom alla led. Höga miljöambitioner leder även till ökat värde för kunderna.

Vad innebär en klimatpositiv telefonitjänst?

När du som kund skaffar en företagsväxel eller kontaktcenterlösning som är klimatpositiv minskar du din egen klimatpåverkan och hjälper därmed att nå dina egna och även globala miljömål. Leverantören ser framför allt till att minska de egna utsläppen via en rad olika aktiviteter och klimatsmarta val. Allt som inte kan påverkas klimatkompenserar leverantören för alla utsläpp som tjänsten genererar plus 10 procent till.

Stöd till klimatsatsningar i länder med svag ekonomi

Vanliga myter om klimatkompensation är att företagen köper sig fri och att det är bättre att göra investeringar på hemmaplan. Dock ligger tillverkning av en stor del produkter som genererar stora koldioxidutsläpp i länder som inte har ekonomi till att satsa på klimatprojekt och därför är det viktigt att hjälpa dessa länder på traven.

Det ska vara lätt att ta första steget mot ett mer klimatpositivt företagande. Den klimatpositiva företagsväxeln skapar förutsättningar för kunder och partners att minska sitt koldioxidavtryck. Alla företag behöver en kvalitativ kundservicehantering, vilket nu kan tillgodoses med en miljömässigt positiv påverkan.

Kort summerat innebär den klimatpositiva telefonitjänsten följande:

  • Kompensation för alla utsläpp plus lite till
  • Samarbete med miljöcertifierade leverantörer
  • Miljökrav från produktion till återvinning
  • Stöd av ett projekt för fossilfri solenergi i Indien

Fakta klimatpositiv

För att få kalla sig klimatpositiv krävs att man först blir klimatneutral och därefter kompenserar minst 110 procent av sin klimatpåverkan. Klimatneutral blir man genom att enligt en standard beräkna sin klimatpåverkan, sätta en strategi för att minska den under kommande år och klimatkompensera för det totala utsläppet man som organisation ger upphov till. Det krävs även att man transparent kommunicerar sitt klimatarbete och dokumentationen av klimatneutralitetsprocessen. Vad som ska ingå i företagets klimatstrategi kan variera. Men i strategin ska finnas en tydligt formulerad och kvantifierad reduktionsplan med mål och konkreta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg