Växter bidrar till en trygg och produktiv arbetsplats där människor mår bra

Vi tillbringar 90% av våra liv inomhus, avskärmade från naturen. Därför är det viktigt att ta med naturen och växtinredningen in på kontoret. Källa


Spara

En trygg arbetsplats med goda möjligheter för social distansering

Nu i coronatider när vi ska hålla avstånd till varandra kan det vara en bra ide att använda växter som avskiljare. På så sätt får du in social distansering på ett naturligt sätt. Det kan bestå av en grupp krukväxter i personalutrymmen, avdelare i form av mobila växtväggar eller större krukor i det öppna landskapet.

Vi vill vara nära naturen

I takt med att våra städer växer och förtätas lever vi våra liv allt längre bort från naturen. Detta trots att vi idag vet mycket om att vi mår bättre i närheten av skog och växtlighet.

Det är svårt att efterlikna skogsmiljöerna inomhus. Men att använda sig av krukväxter och växtväggar på arbetsplatsen gör att det går att komma en bit på vägen. När vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus har vi annars svårt att tillgodogöra oss de positiva effekterna som vi kan få av att vistas i naturen.

Gröna kontor har medarbetare som presterar bättre

På dagens arbetsmarknad kämpar många företag för att både behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. På grund av den situationen har det blivit ännu viktigare med trivsamma arbetsplatser. För att skapa och bibehålla en trivsam arbetsplats rekommenderar vi att växtlighet och grönska får en central del i planeringen.

Det finns idag forskning som visar att människor som har sin arbetsplats i en lokal där växter har en framträdande plats presterar bättre jämfört med arbetsplatser utan någon form av växtliv överhuvudtaget. Källa Att redan från början i ombyggnationer och flyttar planera för växtlighet, och att använda det som möblemang istället för att bara tänka krukväxter kan ha stor påverkan för hur trivsamt en arbetsplats blir. För att lyckas är det bra att undersöka ljusförhållanden innan man ställer dit växterna. Olika typer av växter kräver olika typer av ljus. Det går även bra att tillsätta ljus i form av andra lämpliga ljuskällor.

Växter bidrar till bättre luft och kan ge ett ökat skydd mot smittspridning

Torr inomhusluft bidrar till att sprida virus. I en torr miljö har de smittsamma partiklarna lättare att överföras via luften. Men i fuktigare miljöer blandas viruset i fukten, blir tungt, och faller till marken snabbare. Källa
Det finns växter som bidrar till en ökad luftfuktighet, och i förlängningen alltså kan verka hindrande mot en smittspridning på arbetsplatsen. Ett grönt kontor ökar alltså inte bara de anställdas prestanda och välmående, det kan också minska riskerna med smittspridning. Något som i sig kan vara värt mycket i dessa tider med covidpandemin i färskt minne.

Tips

Fikus Lyrata, "Fiolfikus" är det vanliga namnet som kommer från de blanka bladens runda former. Fiolfikusen är ett 10-12 meter högt träd i sin naturliga miljö med fiolformade 30-40 cm långa blad med lätt vågiga kanter. Växten är mycket populär nu, både på arbetsplatsen och i hemmen. Fiolfikusen kommer ursprungligen från södra Kina.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg