Växter för en bra arbetsmiljö- Ta del av 5 tips

Det finns många fysiska fördelar med att ha växter på arbetsplatsen, men det kan också ha psykiska fördelar genom hur växterna påverkar våra sinnen. De kan göra oss mer avslappnade och fokuserade, vilket gör det lättare att hitta koncentrationen och få mer gjort under dagen.

Spara

1. Biofili

Människor behöver närheten till naturen för att må bra. Trots detta så vet vi att vi idag tillbringar mer än 90% av vår tid inomhus, inte minst på vår arbetsplats. Bor man dessutom i en stadsmiljö så är det än mer sällan som man får möjligheten att vistas i närheten av den gröna växtlighet vi längtar efter. När man inreder med växter så för man in grönskan i en miljö som gör att vårt mentala välmående ökar. Inred gärna ur perspektivet att skapa gröna oaser med växter i olika höjd och form som träd, stora blad och ett tätt grenverk. På det sättet skapar du hängytor dit medarbetarna kan gå för att knyta an till naturen och hämta energi.

2. Ökad effektivitet

Som nämnt ovan så bidrar växterna till vårt välmående. När vi mår bra så har vi också en tendens att vara mer produktiva och ha lättare för att fokusera på våra arbetsuppgifter. Utöver att skapa gröna oaser så är det viktigt att tänka på att ha gröna inslag av växter även i de delar av arbetsplatsen där man utför det faktiska arbetet. Där ytan är komprimerad kan man med fördel använda sig av väggarna och inreda med växttavlor, växtväggar eller hängande amplar.

3. Bättre luft

Många arbetsgivare har medarbetare som kämpar med den torra inomhusluften som kan ge problem med rinnande ögon och hosta. Utöver detta så har vi blivit smärtsamt medvetna om hur sårbara vi är för virusspridning och hur det kan slå emot ett företag när en stor del av medarbetarna blir sjuka. Växter hjälper till att både rena luften och skapa en högre luftfuktighet som har en direkt påverkan på hur virus sprids i vår omgivning. Här finns det forskning som visar att vissa växter är bättre på att rena luften än andra, dock vet vi att det som påverkar absolut mest är mängden växter man väljer att inreda en yta med. Tänk många växter och gärna utspritt över kontorsytan i olika höjder.

4. Funktion

Växterna i sig ger oss kraft och energi och ett grönt blickfång som är positivt ur ett inredningsperspektiv utöver att de får oss människor att må bra. Bortsett från det så tänker arkitekter och växtinredare mycket på att de kärl som vi planterar växterna i också ska fylla en funktion utöver att komplettera inredning i övrigt. Ett utmärkt exempel på detta är att du kan använda växter som avskiljare om du har en stor yta där behovet är att skapa rum i rummet. Genom att använda växter på detta vis så skapar du direkt en mer hemtrevlig känsla för de medarbetare som ska vistas och arbeta på kontoret. Du kan även använda växtinredning som en form av “nudging” för att tydliggöra hur man önskar att människor ska röra sig i en kö i ett lunchrum eller en hotellreception.

5. Employer Branding

Alla vet idag hur oerhört viktigt det är att man rekryterar och behåller rätt kompetens till sitt företag. Att skapa en god arbetsmiljö är ett viktigt strategiskt initiativ i detta arbete. Medarbetare som trivs på arbetsplatsen stannar kvar och att växter bidrar till trivseln är något vi vet. En erfaren växtinredare är någon som är expert på att hjälpa dig att skapa rätt förutsättningar för just ditt företag och att anlita en är en investering i så mycket mer än “bara” växter. Det är en investering i dina medarbetare och företagets framgång. Låt inte vem som helst välja din växtinredning!

Mer från kunskapsbanken

Laddar inlägg