En hälsosam arbetsplats

Arbetsplatsen ska vara en plats dit du och dina dina kollegor går och mår bra. Där de får vara bland andra människor som mår bra och där privatlivet inte kommer i kläm, utan snarare tar den plats det behöver. Där varje individ får de förutsättningar den behöver, oavsett vilken fas i livet den är. När man mår bra och har balans i livet, presenterar man som bäst, oavsett vilket uppdrag en person har i vardagen.

Spara

Hälsosam arbetsplats sker inte över en natt

Det går inte att skapa inte en hälsosam arbetsplats över en natt, det är ett långsiktigt arbete som kräver tid och engagemang och något som egentligen aldrig tar slut. I den här guiden har vi samlat det mest väsentliga för att du tillsammans med chefer och kollegor ska kunna göra er bästa investering – att skapa en hälsosam arbetsplats.

1. Mätverktyg

Det första som är nödvändigt att göra är att ta reda på hur företagets medarbetare mår på riktigt, så att det blir lättare att reda ut vilka delar ni behöver prioritera. Det finns flera olika mätverktyg och metoder för detta. Här är tre vanliga sätt att ta reda på hur företagets medarbetare mår.

Medarbetarsamtal

Trots att medarbetarsamtalet inte är ett mätverktyg i sig så är det ett bra tillfälle att ställa frågor om hälsa, mående, arbetsbelastning, stress, återhämtning, sömn osv. I dessa samtal går det att få ut många bra svar.

Hälsoundersökning

En hälsoundersökning där ni bland annat tar blodprov, blodtryck och andra tester är ett väldigt bra sätt att tidigt identifiera tecken på ohälsa. Många gånger kanske den anställde inte själv vet att de har en dold ohälsa, såsom högt blodtryck, diabetes, höga blodvärden, och då är en hälsoundersökning ett bra sätt att skapa insikten och därav ge personen möjlighet att kunna ta ansvar för sin hälsa. I hälsoundersökningen ingår även att fylla i ett formulär med frågor kring livsstil såsom kost-, alkohol-, sömn- och motionsvanor.

Med en hälsoundersökning får företaget fram tydlig statistik kring hur alla anställda mår, vilket gör att både ledare och andra nyckelpersoner på företaget kan vidta konkreta åtgärder utefter den.

2. Arbetsmiljön

För att skapa en hälsosam arbetsplats är arbetsmiljön en av de första sakerna som du behöver engagera dig i. När ni arbetar med arbetsmiljön är det viktigt att göra det systematiskt, det vill säga, att ständigt undersöka, göra riskbedömningar, vidta åtgärder och följa upp. Detta kallas för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Här är några saker som ingår i detta arbete:

- Alla chefer ska ha en utbildning i arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
- Det ska finnas en arbetsmiljögrupp med flera personer från olika avdelningar i organisationen som får utbildning och blir ansvariga för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Precis som att företaget har verksamhetsmål är det viktigt att det sätta upp arbetsmiljömål – och följa upp dem
- Sprid budskapet internt kring varför företaget arbetar med arbetsmiljön, vilka mål som finns och vad man hittills har gjort för åtgärder för att förbättra den

3. Ledarskapet

En hälsosam arbetsplats grundar sig i hur stort engagemang era ägare, ledare och vd:n har för företaget i dessa frågor. För att kunna skapa en hälsosam arbetsplats behöver därför alla chefer vara förebilder i dessa frågor, och framför allt – leva som ni lär. Samtidigt har du ett stort ansvar i att hjälpa och uppmuntra alla kollegor till att aktivt fatta goda beslut, och undvika det som kan påverka arbetsplatsen negativt.

Dåliga beteendemönster präglar företagskulturen

Det är inte bara ledare eller chefer som behöver vara engagerade och medvetna om hur man själv agerar – även du som medarbetare har påverkan på din arbetsplats, bara genom ditt beteende. Äter du lunch framför datorn varje dag? Tar du aldrig en promenad på lunchen? Tar du aldrig en paus? Kommer du in till jobbet fastän du är sjuk och mailar du en kollega klockan 23 på kvällen? Alla dessa beteenden skapar en mentalitet som präglar dina kollegor och företagskulturen. Ett klassiskt chefsbeteende är även att man kommer in till kontoret först och går sist av alla. Mycket av detta kan signalera att det inte är ok att ta mer än en timmes lunch, eller att ta en paus och prata med en kollega, trots att det säkerligen inte är någons avsikt.

Skapa en tillåtande arbetsplats

Både du och resten av företagets ledare och chefer måste sträva efter att vara förebilder, och hjälpa till skapa en tillåtande arbetsplats där alla kan prata om hur de känner och mår på riktigt. Uppmana dina kollegor att ta en kaffepaus, häng på när det är dags för en lunchpromenad och heja på någon som går och tränar på lunchen.

4. Hälsofrämjande förutsättningar

För att vara en hälsosam arbetsplats så behöver du skapa förutsättningarna för kollegorna att kunna vara hälsosamma. Här är några viktiga saker som ingår:

Friskvårdsbidrag

Det klassiska friskvårdsbidraget har de flesta företag – det svåra är att faktiskt få människor att använda det. Om ni arbetar mot att ha en hälsosam företagskultur där fler blir engagerade i hälsofrågor så kommer automatiskt fler använda friskvårdsbidraget.

Friskvårdstimme

En friskvårdstimme i veckan, på arbetstid, kan vara ett sätt att få kollegorna att röra på sig lite mer. Det finns inga krav på att man måste träna crossfit eller gå ut och springa, utan det går bra att ta en promenad, köra mindfulness eller träna på gym. Oavsett vad vi behöver göra just den dagen, så är jobbet inte ett alternativ under den timmen.

Rörelse

Att erbjuda löparcoach, innebandy och lunchträning där fem av trettio anställda deltar gör er dessvärre inte till en hälsosam arbetsplats. Vi önskar det vore så enkelt att få människor att röra på sig. Sänk tröskeln till rörelse och träning istället! Det behöver inte vara löpning eller fysträning, utan införskaffa enkla redskap som exempelvis gummiband som är mer tillgängligt för alla. Ta in föreläsare som inspirerar om träning, hälsa och kost för att öka kunskapen bland kollegorna. Lägg ingen värdering i olika träningsformer, utan prata mer om vikten av att röra på sig under arbetsdagen. Uppmana till promenader, ta en walk and talk-avstämning istället för att sitta i ett konferensrum, häng på om någon kollega vill hålla i ett yogapass eller heja på en annan som går till gymmet på lunchen.

Hälsoambassadör

Se över din organisation – det finns alltid personer med olika träningsintressen som ni kan utse till särskilda hälsoambassadörer. Yoga, löpning, dans, boxning eller aerobic, oavsett vad kan de vara en stor inspiration för andra på företaget. De riktigt engagerade kanske till och med skulle vilja hålla yogapass eller löparskola på veckobasis – om de får tiden och möjligheten att göra det på arbetstid förstås.

5. Återhämtning

Pausen är otroligt viktig för att alla ska kunna återhämta sig och prestera bra under arbetsdagen. Det innebär att ni behöver skapa förutsättningar så var och en kan få sitta på en lugn plats för att återhämta sig från arbetsuppgifterna, men också från det sociala.

Fyll på med energi

Finns det frukt eller mellanmål att ta när energin börjar tryta? Säkerställ att alla har möjlighet att fylla på med mer energi under dagen. Uppmana till paus, att ta en frukt och häng på när kollegorna är på väg till kaffemaskinen. Och glöm inte att påminna cheferna om att göra detsamma! Det signalerar att ni har en tillåtande miljö och att det är accepterande att faktiskt ta en paus.

Genom att bara ha läst denna guiden har du vad som krävs för att skapa den där hälsosamma arbetsplatsen.

Lycka till!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg