Investera smartare och få det roligare!

Det finns produkter för olika arbetsrelaterade besvär på kontoret så som underarmsstöd, ergonomiska tangentbord, kuddar och andra hjälpmedel. Produkter som dessutom måste köpas in när vi har gått sönder! Om vi skapar rätt förutsättningar och miljöer som gynnar på kontoret innan vi går sönder, så behöver många av dessa produkter aldrig köpas in.

Spara

Förebyggande åtgärder är lönsamma för alla på företaget.

Om vi i förväg hade sett vad det kostar företag och samhället med sjukskrivningar så hade alla vidtagit de åtgärder som behövts för att förebygga arbetsrelaterade besvär. Det finns alltid olika riskgrupper och bakomliggande faktorer till ohälsa, skador och sjukskrivningar. Ålder, kön, livstil- och fritidsvanor samt våra förutsättningar på arbetsplatsen (fysisk och psykosocial arbetsmiljö) har en stor betydelse.

Åldern blir sekundär på sikt med möjligheter till motion/rörelse på arbetet

Rätt förutsättningar en ledningsfråga

Sjukdomar och besvär från rörelseorganen med psykiska sjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar som varar över 14 dagar hos både kvinnor och män i Sverige. Var fjärde sysselsatt person i
rapporten från Arbetsmiljöverket "Fysisk aktivitet och träning
– möjlig prevention av arbetsrelaterade belastningsbesvär" angav att de hade drabbats av någon form av besvär som de själva ansåg berodde på deras arbete.

Vad skulle vi då kunna förändra på arbetsplatsen? Hur skulle ni som arbetsgivare kunna föregå att skador uppstår? Ni som företag kan vara en del av processen för ändrade livsstil- och fritidsvanor genom förutsättningarna i er kontorsmiljö.
Om ni kan skapa rätt förutsättningar och ge olika möjligheter till motion/rörelse under anställdas arbetstimmar så blir ålder sekundärt på sikt som en möjlig orsak.

Vad säger rekommendationerna för fysisk aktivitet?

De generella rekommendationerna vad gäller fysisk aktivitet för vuxna är sammanlagt 150 min i veckan i syfte att bibehålla eller förbättra hälsan. Alternativt delta i mer ansträngande aktiviteter med hög intensitet under minst 75 min per vecka.
Dessa rekommendationer bör spridas ut under veckan med minst 10 min per pass.
Muskelstärkande övningar bör utföras minst två gånger per vecka.
Dessa rekommendationer är generella och inkluderar både fritid, på arbetet eller under transporter eller i hemmet.

Frågor som ni behöver ställa er

  • Har ni anställda som arbetar med monotona arbetsuppgifter?
  • Hur kan ni ändra anställdas arbetsuppgifter så att det blir varierande?
  • Vad kan ni göra för att få alla anställda till mer rörelse under arbetsdagen?

Tips

  • Se över om ni kan skapa roterande arbetsschema mellan olika monotona arbetsuppgifter/arbetsroller. Förutom varierande arbetsuppgifter och kunskapslyft hos medarbetare, så blir företaget mindre sårbart vid eventuella personaltapp.
  • Fråga anställda vilka aktiviter som dom tycker är roliga? Låt anställda vara delaktiga i hälsofrämjande beslut.
  • Det kan vara aktiva produkter på kontor, lunch promenader, hyra in PT inom olika områden. Någon som också skapar en otrolig ”vi-känsla” mellan arbetsgrupper men också mellan avdelningar.

Länk

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/fysisk-aktivitet-och-traning-rap-201511-kunskapssammanstallning.pdf

Relaterade inlägg

Laddar inlägg