Ett advokatkontor som sticker ut hakan

Runt ett köksbord i Göteborg föddes 2014 idéen om en ny sorts advokatbyrå och den 1 mars samma år blev det verklighet. Idén med byrån var tydlig – Morris Law ska utmana traditioner och sätter en ära i att ifrågasätta och pröva nytt.

Spara

Den relativt unga byrån har på bara 6 år växt till över 70 medarbetare och med ytterligare ett kontor i Stockholm.

En bransch full av normer och hierarki

Redan från start har Morris Law strävat efter att bryta normer och juristbranschens tradition av hierarki. Därför var det extra viktigt att lägga vikt vid kontorets signalvärde. Den fysiska miljön skulle signalera hur Morris sticker ut i sin bransch.

Inga mahognymöbler eller namnskyltar i guld

Med visionen om en avslappnad miljö slopade man stora hörnkontor för delägarna och byggde ett öppet landskap för alla att sitta i, oavsett roll. Istället för ett kontor med stora mahognymöbler och namnskyltar i guld satsade man på att skapa en familjär vardagsrumskänsla, med syfte att öppna upp för kreativa och transparenta samtal.

Hisingsbaserad arkitektbyrå

Uppdraget att återspegla Morris platta organisation genom det fysiska kontoret fick den Hisiningsbaserade arkitektbyrån Bornstein Lyckefors.


Ett Morris

Från att ha varit en Göteborgsbyrå med Stockholmsnärvaro valde Morris att ta steget och satsa på ett fullskaligt kontor även i huvudstaden. 750 kvadratmeter på Norrlandsgatan 15 inreddes i samma stil som Göteborgskontoret. Visionen om ”Ett Morris” var viktig. Här skulle man få samma känsla som när man klev in på kontoret på Vallgatan i Göteborg. Återigen fick arkitektbyrån Bornstein Lyckefors uppdraget att gestalta Morris själ.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg