Framtidssäkrat och återbrukat ljus

Kan du återanvända dina gamla armaturer i fastigheten? Självklart, och i samband med lysrörsstoppet som nu inletts är detta ett smart hållbart alternativ.

Spara

Återbruksprojekt större karaktär

Jag har i ett tidigt skede varit inblandad i mitt första återbruksprojekt av lite större karaktär. Så här i efterhand ett mycket lyckat projekt. Annars har vi alltid gjort återbruk av armaturer men då har det i första hand handlat om återbruk av estetiska skäl, alltså ganska småskaligt. Humlegården fastigheter var tidigt ute och jag blev kontaktad för över ett år sedan med syfte att se vad som kunde återbrukas av belysningsarmaturer i en fastighet som skulle renoveras under gröna förtecken.

Detta blev starten till samarbete mellan Humlegården Fastigheter och Fagerhults Belysning. Så mycket som möjligt skulle behållas eller återanvändas. När det gällde befintlig EL-installationen skulle den behållas men samtidigt skulle fastigheten ha ett modernt styrsystem. Två saker som för några år sedan var motsägelsefullt men med dagens framsteg i teknik och det paradigmskifte belysningsarmaturen genomgått, visste jag redan från början att det skulle inte bli något problem.

Hur skulle återbruket av belysningen gå till?

Humlegården fastigheter lade stort fokus på återbruk både i smått och stort som skulle göra skillnad för klimatavtrycket. Vi gick igenom vilka armaturer som vi trodde skulle löna sig att återbruka och tog fram rediga beslutsunderlag. Genom att återbruka befintliga belysningsarmaturer, behålla elinstallationer, behålla bärprofiler och gamla undertaket samt undvika att göra nya hål i innertak eller ny kabeldragning, har man uppnått stora miljöbesparingar men också ekonomiska besparingar.

På grund av antalet armaturer tog vi beslut att gör hela jobbet på plats och i samarbete med elektrikern. Detta ledde till att Fagerhults montörer byggde en fullskalig produktionslinje på plats i lokalerna där belysningen skulle uppgraderas. Allt material tog man med sig för jobbet. Hissarna var relativt små så det krävdes en speciell lösning för att transportera armaturerna mellan olika våningsplan. Lösningsorienterad personal byggde helt sonika om några brödburar till armaturburar. Produktionsytan som utnyttjades var 15x5m och här källsorterade och återbrukades av proffs och samarbetet med elektrikerna och humlegårdens ledning fungerade perfekt.

Cirkulära lösningar är den enda vägen framåt

Med ett cirkulärt tänk vill jag bidra till att återanvända och återvinna resurser på ett mer hållbart och långsiktigt sätt. Man måste tänka igenom vad man vill och fastighetsbolagen måste vara tydliga med målet. Fastighetsägaren måste vara med och vara engagerad annars blir det inte bra. Målsättning ska vara ett återbruks koncept där man uppdaterar gårdagens design och teknik med dagens framsteg och innovationer för att möta morgondagens krav.

Den ökade efterfrågan på produkter och lösningar måste hålla över tid och kunna återanvändas eller återvinnas. Detta utan att man gör avkall på ljusets kvalitet och gängse kunskap om ljusplanering. Viktigt att också kunna kravställa drifttider så att armaturen får ett långt liv.

Greenhouse av Humlegården Fastigheter

Totalt har man återbrukat närmare 3000st armaturer av tre olika typer. Projektet har inneburit en energibesparing på 2 297 MWh över en livscykel på 20 år och en total miljöbesparing på 75 ton CO2. Det blev också andra besparingar och fördelar vi kanske inte tänkte på från början.

Vilka är utmaningarna?
Varje projekt är unikt och har sina utmaningar och lösningar. Armaturer som är tillverkade på 2000-talet och speciellt om dom är tillverkade i aluminium, återbruka. Downlights är ofta mer tveksamt men kan fungera. Måste bedömas på plats men ofta är det relativt stora ljuskällor med stora hål i reflektor, vilket gör miljövinsten låg.

Rätt ljus i rätt tid på rätt plats

Om man inte har ett styrsystem sedan tidigare så bör det prioriteras. Det bästa för miljön är att använda belysningen när det behövs annars ska det lysa minimalt eller inte alls. Ofta är tio år gammalt styrsystem inte stor vits att göra nya investeringar i. Det är elektronik och hur länge har du din dator? Ett styrsystem är inte för evigt men moderna system är väldigt effektiva och betalar sig. Tänk också på att dagens teknik tillåter många nya funktioner och kanske sådant du inte ens tänkt på tidigare.
Förutom att leverera ljus kan moderna armaturer sända information om lokalutnyttjande, energiförbrukning eller styra ventilationen. Man kan tänka sig att planera städning efter närvaro. Onödigt att städa en toalett t ex om ingen varit där, eller? Som säkerhet kan man tänka sig att vattnet endast fungerar på toaletten när någon är där. Skulle något hända så är vattnet avstängt till lampan tänds igen. Vid utrymning får man svar på om någon finns kvar, osv… Smart helt enkelt.

Vad kan vi ta med oss?
- Det lönar sig att tänka igenom innan man börjar slänga ut sina gamla armaturer.
- Se till att få kontroll. Uppdatera styrsystemet
- Engagerad ledning och tydliga mål = Bra resultat
- Ta fram beslutsunderlag och ev ljusfiler för armaturer som ska återbrukas
- Kontrollera att du får garanti på utfört jobb
- Som i alla lyckade projekt är samarbete och kommunikation viktigt

Resultat Greenhouse Solna

  • Besparing i material: 7,1 ton
  • Energibesparing: 2 297 MWh över en livscykel på 20 år
  • Andra besparingar: färre transporter, mindre emballage, återanvändning av innertak
  • Total miljöbesparing: 75 ton CO2

Relaterade inlägg

Laddar inlägg