Jordbruksverket och Skogsstyrelsen - hållbarhet i fokus

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, ett kontor utformat med omtanke om varje medarbetare. Med ett hållbarhetstänk som går hela vägen från omsorg för omgivning till återbrukad inredning och BREEAM-certifiering Excellent.

Spara

En ny, hållbar del av Jönköpings stadsbild

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen inviger tillsammans kvarteret Skeppsbron som ligger intill natursköna Munksjön. Här växer en ny stadsdel fram, tanken är kvarteret Skeppsbron så småningom ska bli ett nytt centrum i Jönköping. Dialogen – som ritats från av Tengbom i Jönköping – är en av de första byggnaderna som ska ersätta det gamla industriområdet.

Med hållbarhet i fokus

Den nya huskroppen blir en väl synlig och viktig del i utvecklingen av Skeppsbron. Byggnaden tornar upp sig på håll och blir med sin skala och sitt uttryck en smickrande del av Jönköpings stadsbild. På nära håll gör detaljer som snett tak, nivåskillnader och fasadvariation i olika typer av plåt istället att byggnaden smälter in i omgivningen. Hållbarhetstänket går hela vägen från omsorg för omgivning till återbrukad inredning och BREEAM-certifiering Excellent.

Ett kontor utformat med omtanke om varje medarbetare

Innanför den plåtklädda fasaden sitter Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i särpräglade och nytänkande lokaler. Här möts de av ett helt nytt kontorskoncept, ritat för alla tillfällen och behov. Hela inredningskonceptet är baserat på Jordbruksverkets aktivitetsbaserade arbetssätt, med öppna ytor, zonering och alltmer avskilda rum ju längre ut från mittenkärnan man kommer. Här ska man kunna samarbeta, ha kreativa spontanmöten men också dra sig undan för fokuserat arbete och digitala möten. Kontakten med de grönskande omgivningarna är en avgörande del i vår utformning. Forskning visar att vår omgivningen påverkar vår hälsa mer än generna, och kontakt med naturen är en avgörande hälsofaktor. Eftersom byggnaden är smal bjuder den på gott om dagsljus och utblickar över både stad skog och vatten.

Inredningskoncept med naturen som inspiration

I inredningskonceptet har vi fångat organisationernas själ – det handlar om den svenska naturen i alla dess nyanser, strukturer och egensinnigheter. Från söder till norr gestaltas Sveriges skogsregioner och odlingszoner våning för våning upp genom huset. Upplevelsen av den Småländska naturen tar sig uttryck i alltifrån trädetaljer till gemensamhetsytor. Vandringen genom Sveriges landskap speglas i en bas av naturmaterial, som sten och varierande träslag. En bred färgpalett stödde gestaltningen, där en stor del av inredningen är återbrukad och behövde hållas samman till en helhet. Här möts medarbetarna av sitt varumärke i olika tappning vart de än vänder sig – med naturen som gemensam nämnare.

Motivering nominering - "Sveriges snyggaste kontor"

Två organisationers själ sammanfattade med ett innovativt, nytänkande och hållbart kontors- och inredningskoncept. Den svenska naturen i alla dess nyanser, strukturer och egensinnigheter – översatt till en flexibel och dynamisk kontorsmiljö. Från norr till söder gestaltas Sveriges skogsregioner och odlingszoner våning för våning upp genom huset. Vandringen genom Sveriges landskap speglas i en bas av naturmaterial, som sten och varierande träslag. När du rör dig mellan rummen går associationerna växelvis till naturelement som lingon, granit och rapsfält. Den breda färgpaletten ger liv och kontrastverkan samtidigt som den möjliggjort en stor del återbruk i inredningen.

Medverkande

Hållbarhetscertifiering: BREEAM Official Excellent
Ansvarig inredningsarkitekt: Tengbom
Ansvarig för projektledning: Skanska
Ansvarig för specialsnickeri: SSC
Fastighetsägare: Dacse
Byggprojektledare: Esbjörn Karlsson
Snickeri och montering: SSC
Ljusdesign: Tengbom och AFRY
Fotograf: Jansin & Hammarling, Lasse Olsson


Relaterade inlägg

Laddar inlägg