Konceptuell ljud- och doftdesign - Co-working Arena Nordstan berättar

Mitt i Göteborgs innerstad ligger den gröna oasen Arena Nordstan, som är del av vårt nya co-working-koncept på Vasakronan. Här står hälsa och välbefinnande i fokus och inredningen som är skapad av Kaka Arkitekter, går i ett naturinspirerat tema. Det drygt 900 kvadratmeter stora kontoret har en flexibel arbetsmiljö där det ryms ett flertal olika funktioner och allmänna ytor, som t.ex. reception, lounge, öppna möten, skåpsförvaring, flexiplatslandskap, pentry och terrass. Kontoret har också direkt förbindelse med vårt eget kontor en trappa ned, via en interntrappa som är växthusinspirerad.

Spara

I samband med att Arena Nordstan utformades, ville vi ta hänsyn till alla de delar som formar en bra och flexibel arbetsplats. I processen bjöd vi därför in Efterklang som fick i uppdrag att skapa ett ljud- och doftkoncept för kontoret. Vi ville att ljudmiljön skulle vara anpassad efter olika ytor och behov, här fick vi hjälp av vår leverantör att implementera en ljuddesign som fick många olika uppgifter.

Förstudie

Först genomfördes en analys och förstudie, under vilken Efterklang kartlade ljuddesignens syfte och uppgift yta för yta. Akustiska förutsättningar och befintliga ljud från rum, teknik och människor togs i beaktning. Psykoakustiska delar, det vill säga hur vi som människor uppfattar och tolkar ljud individuellt eller kollektivt, var också en viktig nämnare. Sist men inte minst skulle ljudet också vara en förstärkare av och skapa ytterligare en dimension till de visuella uttrycken. Ljudkonceptet som arbetades fram baserades på 7 olika ljudscenarier som bygger på följande grundstenar: Funktion och hälsa, upplevelse och varumärke, kreativitet och inspiration. En del ljudscenarier ryms över en större yta, medan andra är lokala, mindre upplevelser.

Flexiplatslandskap

Flexiplatslandskapets öppna miljö erbjuder rum för det enskilda arbetet. Här fanns ett behov av att minska överhörning från ytor runt omkring, för att skapa ett större fokus. Med ett specialdesignat ljudmaskerande och subtilt ljudscenario byggt på naturljud, skapades en hälsosam och funktionell ljudmiljö i ytan.

Gångstråk

I ytan finns det längre gångstråk som passerar både öppna sociala ytor och flexiplatslandskap. Här skapades ett riktat ljudtak med hjälp av specialinfärgade ljudduschar och ett specialproducerat ljudinnehåll. Ljudscenariot skapar trivsel och binder ihop ytor med varandra. Samtidigt har det en avskärmande, maskerande funktion som också tydliggör var flexiplatslandskapet börjar och slutar för att förhindra att gångstråket blir en social samlingsplats som riskerar att störa de som behöver lugn och fokus.

Öppna ytor med mer tillåtande ljudmiljö

I pentry, lounge, reception, skåpsförvaring och ute på terrassen skapades en ljuddimension med en mer avslappnad, social känsla. Med inspirerande ljuddesign i bakgrund tillåts samtal och lediga möten, samtidigt som ljuddesignen också maskerar överhörning från andra ytor runt omkring. Här finns även möjlighet att skapa ett större ljudavtryck när så önskas, som till exempel vid after work eller andra tillställningar.

Interntrappa

I den växthusinspirerade trappan som sammankopplar de olika våningsplanen och kontoren, förstärktes det visuella temat med naturinspirerad ljuddesign. Här bjuds de förbipasserande på fågelsång, skogsljud och ibland passerar ett regnoväder.

WC

Inne på toaletterna har oväntade ljudupplevelser skapats som aktiveras när någon låser dörren. Toaletternas visuella uttryck är förstärkta med ljuddesign i olika naturteman. Ljud på toaletter är oftast ett roligt och inspirerande verktyg men har också en funktion i att skapa en privat och maskerande sfär, vilket är viktigt ur ett välmåendeperspektiv.

Meditation i mötesrum

I ett av mötesrummen skapades meditationsmöjlighet, med olika val av ljudinnehåll, såsom ledd meditation och instrumental meditation. Detta ger möjlighet till en annorlunda start på ett möte, eller tillfälle att samla energi och fokus under dagen.

Trapphus

I trapphuset som leder upp till Arena Nordstan och Vasakronans kontor, skapade inredningsarkitekterna Kaka arkitekter en lugn atmosfär i kontrast till bruset utanför. Till inredningens dova färger, naturmaterial och omsorgsfulla belysning implementerade Efterklang en ljuddimension som förstärker lugnet och skapar en välkomnande känsla. Upplevelsen av trapphuset är för många det första och sista intrycket av besöket på plats och är också tänkt att uppmuntra till att ta trappan istället för hissen.

Förvaltningsdelen var också viktig för oss. Ljudkonceptet för Arena Nordstan är föränderligt över tid och ljudinnehållet uppdateras löpande av Efterklang, för en fortsatt inspirerande och intressant miljö för de som spenderar längre tid i miljön.

Britt Lindqvist, Utvecklingschef hos oss på Vasakronan berättar:

På många kontor så är ljudnivån väldigt aktuell och något som många medarbetare ofta klagar på. Idag jobbar många av våra kunder i olika typer av moderna och flexibla miljöer men ljudfrågan har oftast inte följt med i utvecklingen och i bästa fall har den nivån av att minimera ljud på kontoret. Vi vill med Efterklangs hjälp skapa ytterligare en dimension till ett bra arbetsliv med att medvetet skapa olika ljudscenarion som stöttar olika områden och aktiviteter på kontoret och därmed blir en viktig pusselbit i en hållbar och smart arbetsplats.”

I anslutning till reception och lounge ville vi skapa ytterligare en dimension av upplevelsen. Här adderades ett sinne till med konceptuell doftdesign, som förstärker de visuella och audiella intrycken i miljön. Med gröna och havsnära doftande noter skapade Efterklang en inspirerande och energivande subtil doftsättning lokalt i anslutning till entrén.

Vi har utvecklat tillsammans med Efterklang ett större ljud- och doftkoncept för vår Stockholms-arena Arena Sergel och vårt nya huvudkontor i Stockholm. Även här har ljud- och doftkonceptet stort fokus på grundstenarna Funktion och hälsa, upplevelse och varumärke, kreativitet och inspiration. Projektet är ett samarbete med Kanozi Arkitekter.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg