Länsförsäkringar Halland – "Bästa arbetsplatsen"

Länsförsäkringar Halland är på en tillväxtresa och vill bland annat utveckla nya arbetssätt som inbjuder till samarbete, kreativitet och utveckling – nu och i framtiden! Utvecklingsarbetet sammanfattas under paraplyet ”Bästa arbetsplatsen”.

Spara

Under paraplyet ”Bästa arbetsplatsen” skapades ett nytt kontor med ett nytt verksamhetsanpassat arbetssätt som överensstämmer med Länsförsäkringar Hallands mål och visioner för detta projekt.

"Bästa arbetsplatsen"- Verksamhetsanpassat arbetssätt

Med ett verksamhetsanpassat arbetssätt vill vi på Länsförsäkringar Halland ge medarbetarna bättre möjligheter till stöd för olika typer av arbetsuppgifter. Vi vill också skapa mer effektiva möten, mer spontanitet och bättre samarbete mellan avdelningar. Nu kan varje individ och team välja arbetsplats efter den uppgift som ska utföras. Arbetsplatserna är öppna, flexibla och utformade för att ge stöd åt individuellt arbete, samarbete, arbete som kräver koncentration samt för sådant som kan utföras lite var som helst. Det tar hänsyn till avdelningars olika förutsättningar, som för oss på Länsförsäkringar Halland till exempel är regelverk kring sekretess.

Nu samsas väl fungerande skrivbordsarbetsplatser med särskilda rum för fokusarbete, kreativt arbete och digitala möten. Särskilda projektbord för att främja samarbete och ett särskilt rum för att främja kreativiteten togs fram. Att det är just Länsförsäkringar Hallands arbetsplats råder det inga som helst tvivel om. Inredning och färgval följer den grafiska profilen och på fasaden återfinns Länsförsäkringars logotype.

Ett nytt hus

För att kunna växa och skapa ett verksamhetsanpassat arbetssätt fanns behov av att utöka befintlig kontorsyta på kontoret i Halmstad. Lösningen blev en tillbyggnad på innergården – ett nytt och modernt ”Gårdshus” som är sammanbundet med befintlig kontorsbyggnad från 1929. Gårdshuset är uppfört med material som åldras värdigt. Mot bolagets äldre kontorsbyggnad öppnar sig fasaden med stora glaspartier av trä. Trapphuset i byggnaden har murade väggar av äldre Slottsmölle-tegel som återanvänts från fasaden på den byggnad som tidigare stod på innergården. På taket ligger en torrängsmatta som gynnar biologisk mångfald och ger en vacker upplevelse från omkringliggande byggnader.

Motivering nominering - "Sveriges snyggaste kontor "

Gårdshuset är uppfört med material som åldras värdigt. Mot bolagets äldre kontorsbyggnad öppnar sig fasaden med stora glaspartier av trä som tillverkats på snickerifabrik. Trapphuset i byggnaden har murade väggar av äldre Slottsmölle-tegel som återanvänts från fasaden på den byggnad som tidigare stod på innergården. På taket ligger en torrängsmatta som gynnar biologisk mångfald och ger en vacker upplevelse från omkringliggande byggnader.

Moderna arbetsplatser och gemensamma ytor
I Gårdshuset samsas väl fungerande skrivbordsarbetsplatser med särskilda rum för fokusarbete, kreativt arbete och digitala möten. Särskilda projektbord för att främja samarbete och ett särskilt rum för att främja kreativiteten. Allt i enlighet med ”Bästa arbetsplatsen”.

Väggarna pryds av fotografier inhandlade från ett lokalt galleri – modernt och lokalt precis som LF Hallands verksamhetsanpassade arbetssätt. Tegelväggen av återbrukat tegel ger kontoret karaktär och värme.

Att det är just Länsförsäkringar Hallands arbetsplats råder det inga som helst tvivel om. Inredning och färgval följer den grafiska profilen och på fasaden återfinns Länsförsäkringars logotype.


Medverkande

Projektet är genomfört i nära samarbete mellan Länsförsäkringar Halland, Fredblad Arkitekter och GoToWork – ett arbete som präglats av gott samarbete och vi är alla stolta över resultatet.

Länsförsäkringar Halland: har tillsammans med lokala entreprenörer förverkligat bygget av Gårdshuset.
Fredblad Arkitekter: har ritat gårdshuset och ansvarat för inredningen.
GoToWork: har ansvarat för arbetsplatsstrategin som utgår från perspektiven människan – tekniken – platsen.
Fotograf: Magnus Karlsson

Länsförsäkringar Hallands nya kontor är nominerad i tävlingen "Sveriges snyggaste kontor 2021" som arrangeras av Lokalnytt.se.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg