Metenova berättar

En för mänskligheten avgörande produkt blev fokuset och basen i inredningsprocessen när Modesty Concept var med och formade Metenovas varumärke och inredde deras lokaler i Mölndal.
Ett möte mellan produkt, estetik och funktion.

Spara

Inredningsarkitekt med hög närvaro

Med en fördjupad förstudie, ett stort engagemang samt en fantastisk känsla för estetik och funktion, har Modesty Concept med sin lyhördhet för kundens önskemål och behov skapat ett tilltalande och tydligt förmedlande uttryck av både varumärke och inredd lokal till sin kund Metenova.

Metenova - En drivkraft i utvecklingen av vaccin

Under de tre senaste decennierna har Metenovas grundare varit den drivande kraften i utvecklingen av magnetiskt kopplade blandare. Deras förbättringar av produkteffektiviteten på revolutionerande teknik har framgångsrikt möjliggjort botemedel mot sjukdomar som för inte alls så länge sedan skulle varit dödliga. Metenova har gjort stora framsteg inom tillverkningsprocessen av både biotekniska och faramceutiska produkter, då detta under denna tid förändrats dramatiskt.

Expansion och planering av inredningsprojektet

I samband med den intensiva utveckling vi haft inom vårt område och vår bransch, med våra patenterade produkter, så har bolaget behövt expandera säger Johan Westman, CEO på Metenova i Mölndal.

Vår planerade expansion av bolaget och våra lokaler har varit med en 5-årshorisont, där vi haft för avsikt att ha plats samt möjlighet att utöka vårt digitalt uppkopplade labb och testverksamhet.
Viktigast för oss i denna process har varit att skapa möjlighet att kunna expandera i takt med behovet under minimal störning av verksamheten och att ändå samtidigt kunna få till en bra och fungerande labbverksamhet, säger Johan.

Inredning och varumärke i samspråk

När det var dags för oss att påbörja processen var vi angelägna om att kunna anlita någon extern part för inredning, som hade förståelse för våra behov och som vi kunde ha möjlighet att jobba nära, med en ständigt pågående dialog.
Tack vare en rekommendation från vår fastighetsägare kom vi i kontakt med Modesty Concept AB, vilka vi redan efter första mötet kände var lyhörda för våra behov om mötte upp oss bra.
Modesty Concept har verkligen fångat vad vårt varumärke är och vill vara.

Att ta in en inredningsarkitekt bedömde vi var en viktig parameter för att kunna skapa en homogen helhet som har koppling till vad vi vill förmedla med vårt varumärke.
Modesty Concept har gjort en grundlig utvärdering av oss och vår verksamhet, vilket hjälpt oss att nå vår ambition där hela teamet berörts och gjort att vi lyckats få med denna helhet hela vägen i processen. Det har varit en lärorik resa för oss som bolag, vilken vi är väldigt glada att vi gjort.


Värdet av samarbete för bästa resultat

Ytterligare en funktion i byggprocessen som vi satt stor vikt vid och högt värde på är ett fungerande samarbete mellan fastighetsägare, inredningsarkitekt och hantverkare, i samråd med oss.
Det har varit en mycket framgångsrik och smidig process då alla parter varit med vid planeringen av bygget, samt under byggperioden. Detta har förenklat och effektiviserat arbetet mycket då alla frågor som kommit upp fått en snabb och väl genomarbetad lösning, vilket dessutom genererat ett mycket bra slutresultat.

Summering av en lyckad process med fantastiskt slutresultat!

Jag skulle vilja summera vår resa tillsammans med Modesty Concept, avslutar Johan, och säga att vi är oerhört nöjda med resultatet av det arbete, den design och det uttryck som de tillfört!
De har verkligen hjälpt oss att nå våra mål, forma och förtydliga vårt varumärke.
Vi känner att både vi själva, våra kunder och besökare får en tydlig bild av oss, vår verksamhet och vår profil.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg