När arkitekterna själva får välja

Den mest hållbara byggnaden är den som redan är byggd och den hållbaraste möbeln är den som redan är tillverkad. Det är något som LINK Arkitektur gärna ville bidra till genom att arbeta vidare med hållbarhetsfrågan och höja ribban för återbruk, flexibilitet och förnyelsebara material.

Spara

En bättre nyttjad, flexibel och anpassningsbar lokal

Kontoret som arbetsplats är under förändring och även mindre modifieringar i den fysiska miljön kan vara en katalysator till ett skifte mot en mer hållbar verksamhet med minskade hyreskostnader och ett lägre klimatavtryck. LINK Arkitektur, ett av Nordens största arkitektkontor, beslutade sig för att omlokalisera sin verksamhet i Stockholm till lokaler med en nästan hälften så stor yta som tidigare.

Enligt beräkningar var beläggningen på en kontorsyta nämligen endast 70 %. Därför var det givna valet att planera en bättre nyttjad, flexibel och anpassningsbar lokal. Detta skifte krävde en trygg projektstyrning och en inkluderande process. En extra ordinär påverkan på projektets process var också pandemins utveckling i världen – och dess tydliga påverkan på vårt sätt att arbeta.

Område, byggnad och hyresgästanpassning andas hållbarhet

Den nya kontorslokalen finns i den tidigare trikåfabriken i Hammarby Sjöstad. Stadsdelens sista industrikvarter omvandlas just nu till en stadsdel med en variation av bostäder, arbetsplatser och lokaler för lärande och kultur. Här pågår stora förändringar helt i samklang med hur vi arkitekter väntas och vill jobba i framtiden – med att omvandla och förädla det befintliga. Den mest hållbara byggnaden är den som redan är byggd och den hållbaraste möbeln är den som redan är tillverkad. Det är något som LINK Arkitektur gärna ville bidra till ytterligare genom att arbeta vidare med hållbarhetsfrågan och höja ribban för återbruk, flexibilitet och förnyelsebara material. Fler och fler företag engagerar sig i klimatfrågor, vilket gör att de arbetsplatser, byggnader och områden som håller den profilen, blir mer attraktiva.

Inkluderade medarbetarna i en tydlig och styrd process

I pandemins spår står det klart hur viktigt kontoret är som mötesplats och som något mer än en traditionell arbetsplats. Det är en arena för samskapande och innovation. LINK Arkitekturs designprocess för den nya lokalen innehåller både medarbetarenkäter och workshops, fullskaliga mock-ups, VR-visningar och digitala planeringsverktyg för optimering av ytan – allt detta för att uppnå ett bra resultat, men också en transparent process med inbjudna och engagerade medarbetare. När vi designade vårt nya arkitektkontor, drog vi nytta av den starka kompetens som vi besitter in-house, men oavsett bransch finns det alltid stora fördelar med att inkludera medarbetarna i en tydlig och styrd process.

Från tomställd till färdigt inflyttad lokal på mindre än ett halvår

Grunden i ett arkitektkontor är gemenskap, dialog och styrkan att samla all kompetens – oavsett om det sker fysiskt eller digitalt. LINK Arkitekturs kontor designades för att vara en plats för samarbete och nyfikenhet. Där den fysiska miljön bidrar till utbyte av kunskap mellan generationer och yrkesbakgrunder men också till inspiration och arbetsglädje. För ett år sedan var lokalen tomställd och med glädjen till arkitekturen och processen styrdes projektet framåt så pass effektivt att verksamheten kunde flytta in mindre än ett halvår senare.

Viktigt att tillgodose allas behov av olika arbetsmiljö

Att ifrågasätta behovet är första steget till hållbarhet. Funktioner som behövs finns naturligtvis kvar, men resten har valts bort. Ytorna har omfördelats och även om gemensamma arbetsytor och fokusrum har prioriterats har det varit viktigt att tillgodose allas behov av olika arbetsmiljö och framförallt erbjuda det som hemmakontoret kanske saknar. Miljön är jämställd och erbjuder likvärdig arbetsutrustning för samtliga medarbetare. Under designprocessens gång har medskick från medarbetare arbetats in i projektet, vilket fått många att känna sig hemma i den färdiga miljön.

Arkitektverksamhetens hjärta

Planlösningen är generisk med kreativa rum och öppet kontorslandskap längs med fasad – runt en ryggrad med rum för möten i olika storlekar och karaktär. Den enkla layouten erbjuder den efterfrågade flexibiliteten men också för att underlätta för nästa hyresgäst. Lokalens tidigare industrikaraktär har bevarats. Industribyggnadens frilagda betongstomme, glas och trä är den huvudsakliga materialpaletten. Ytor som har kunnat lämnas i befintligt skick och agera färdigt ytskikt har bevarats för att minimera mängden materialåtgång. Lokalens industriella uttryck med råa betongytor möter en varmgrå kulör och ett återbrukat kubbgolv – en palett av material som speglar kvalitet i design och gestaltning utan att belasta moder jord. Konceptuellt eftersträvades en neutral canvas för den annars färgsprakande och kreativa verksamhet som bedrivs här. Vid entrén och lokalens mitt överlappas olika aktiviteter samtidigt som verksamheten synliggörs.

Arkitektverksamhetens hjärta – är relationen till material, produkter, modeller och den stöttande digitala utrustningen. Materialbiblioteket och modellverkstaden öppnar upp och bjuder in besökaren till det sociala och kreativa arkitektarbetet.

Allt som inte är återbruk är av trä

Inredning och byggmaterial som inte har funnits på andrahandsmarknaden är utfört i trä, bland annat korslimmat trä som ofta används till väggar och bjälklag i husprojekt. Efter inventering visade det sig att en del av det befintliga möbelbeståndet inte fick plats i den nya lokalen. Därför är de flesta av möblerna hämtade från återbruksmarknaden – efter att ha uppfyllt krav på kvalitet, design och skick.

LINK Arkitektur ville ifrågasätta den ofta förekommande brokiga estetiken när det kommer till återbruksprojekt. Det behöver inte se ut som en loppis, utan med arkitektens öga för färg och form kan en sammanhållen interiör också skapas av återbrukade möbler och objekt. LINK Arkitektur driver ett starkt arbete för att främja cirkulära flöden inom fastighetssektorn och tar hand om allt från avyttring, inköp och logistik. Med ett stort kontaktnät av återbruksleverantörer i hela Skandinavien finns det stora variationsmöjligheter även på andrahandsmarknaden. Förvaringsmöbler, skrivbord och skrivbordsstolar har upcyklats ur arkitektkontorets befintliga möbelbestånd då de skapar den största CO2-påverkan vid nyinköp. Produkter av spånskiva eller laminerad melamin / MDF är särskilt oattraktiva på andrahandsmarknaden – och slutar ofta på deponi. Möbler av sådant slag har arkitektkontoret valt att flytta med sig och förädla för att passa den nya miljön. Förvaringsmöbler har byggts om och till för att anpassats efter nya förutsättningar.

Konstnärligt samarbete för eftertanke

Det material som inte gick att behålla har istället fått nytt liv som konst via ett samarbete med konstnär Finn Ahlgren – där en intressant diskussion väcks om vad som är fint och fult – och hur vi som samhälle kan agera för att undvika att fungerande material skickas på deponi. Den här kreativa uppfinningsrikedomen verkar synnerligen genomsyra arkitekternas vision om det framtida arkitektkontoret – här finns planer där verksamheten tillåter det egna kontoret att agera testmiljö för olika sätt att arbeta och mötas på. Med det konkreta målet om att designa med produkter från andrahandsmarknaden lyckades kontorsflytten uppnå 98 procent återbruk, spara 20 ton CO2 och en massa pengar.

Hållbarhet och gestaltning som projektets ledord

Den största klimatsmarta åtgärden är att kontoret har blivit effektivare. Här erbjuds fortfarande en ergonomisk arbetsplats för alla anställda, men kontoret har designats för att erbjuda en destination– en plats som vi vill ta oss till för att göra något och känna något tillsammans med andra människor. En social miljö med överlappande rumssamband som främjar interna diskussioner, samarbeten och kreativitet – samtidigt som lokalen finns där för medarbetare som behöver en lugn och distraktionsfri miljö.

En stor vikt har också lagts vid val av den tekniska utrustningen för att möten och arbete ska kunna ske utan att skapa en klyfta mellan den hemarbetande och de som arbetar från kontoret. Interiören går ton i ton samtidigt som den är inspirerande och lekfull med en avslappnad atmosfär med många praktiska och estetiska värden. Projektets materialpalett har arbetats fram parallellt med förtegets nya grafiska identitet – vilket tydligt skapar en samstämmighet både fysiskt och digitalt. Lokalen agerar varumärkesbyggande för arkitektkontoret som helhet men också som en tydlig referens för vad LINK Arkitektur kan åstadkomma vad gäller gestaltning i återbruksprojekt och kontorsmiljö. Kontorsmiljön önskar uppfattas som hållbar och inspirerande – för andra arkitekter, allmänheten och samhället i stort.

Motivering nominering - "Sveriges snyggaste kontor "

Det interiöra konceptet grundar sig i en jordnära färgskala som vackert möter arkitekturens tongivande betong, tegel och trä. Mötesrummen har fyllts av möbler med olika karaktär och typer av sittning. I största mån har mjukare sittning förespråkats, men det finns också en stor variation i både avslappnade och formella sittmöbler. Alla möbler går ton i ton och ifrågasätter den omtalade ”loppis-estetiken” som många återbruksprojekt hittills har eftersträvat. Även om samtliga möbler är hämtade från återbruksmarknaden så har deras historia, tillverkning etc. vägts in i urvalsprocessen. Möbler som producerats i Sverige, av trä, med en hög standard, kvalitet och formfaktor har valts före andra. Vissa möbler har rekonditionerats och upcyklats, ex med tyg från återbruksmarknaden. Även gardiner är av återbrukat tyg, i kulörer som går ton i ton med det övriga. Nästintill ett helt nytt möbelbestånd för lokalen har alltså hämtats från återbruksmarknaden och skapar ändå ett samstämmigt helhetsintryck. Visionen var att implementera återbrukad inredning så långt det bara gick och på samma gång hålla fanan högt estetiskt. Det resulterade i 98% återbrukad inredning!

Vi arbetade vidare med kontorsbyggnadens hållbarhetsprofil genom att höja ribban för återbruk, flexibilitet och förnyelsebara material. Den tidigare industrilokalen har upcyklats till en modern och effektiv kontorsyta för nutiden och framtiden. Genom ett gediget gestaltnings- och inredningsarbete visar vi att återbruk kan upplevas som minst lika samtida och attraktivt som en helt ny kontorsinredning.

Projektinformation/ medverkande:

Adress: Virkesvägen 2
Yta: 930 m2
Ansvarig arkitekt: Ylva Åborg, Arkitekt SAR/MSA och bitr. regionchef på LINK Arkitektur.
Ansvarig för projektledning: Anna Hansson SIR/MSA på LINK Arkitektur / Robin Larsson SAR/MSA på LINK Arkitektur.
Ansvarig för specialsnickeri: Morgan Rudberg
Fastighetsägare: Fabege
Återbruksarbete: LINK Arkitektur
Byggprojektledare: Andreas Huss, Tungel Byggare
Snickeri och montering: Modana snickeri
Ljuddesign / AV-teknik: Willian Alves, LINK Arkitektur
Ljusdesign: ECO konsult
Fotograf: Malin Nerby
Fotograf: Jason Strong

Relaterade inlägg

Laddar inlägg