Vision Förbundshus - kontorsprojekt

Vision tog ett beslut 2016 om ett långsiktigt utvecklingsprojekt ”Framtidens arbetsplats” som omfattade teknik, digitalisering, plats och människa med den röda tråden ”en arbetsplats för alla”.

Spara

Visions värderingar i fokus

Idén grundar sig i Visions värderingar Tillit och Mod där man önskade att arbetssätt och lokaler tar en stor hänsyn till den enskilde medarbetaren, främjar mötet mellan människor samt att man agerar modigt i förändringen. Alla ska med.

Förändringen rörde inte enbart förbundshuset i Stockholm utan hela organisationen med de sex regionala kontoren.Utmaningen bestod främst i att förädla det befintliga kontoret i Stockholm, byggt 1978 efter dåtidens kontorsideal med slutna kontorsrum, stängda våningsplan, avskilda avdelningar och outnyttjade ytor som inte främjade samarbetet över avdelningsgränser och nyttjande av varandras kunskaper.

Visions projekt

I Visions dagliga arbete, där man verkar fackligt för både studenter och arbetstagare inom kommun, regioner, privata företag och kyrkan, är naturligtvis den interna kommunikationen oerhört viktig. En förutsättning för vidareutveckling och kunskapsutbyte. Därför var en öppen arbetsplats med många ytor för samarbete och kommunikation viktigt för fackförbundet Vision.

Att kontoret ska vara en arbetsplats för alla är en självklarhet för Vision. Viktiga aspekter för att skapa ett inkluderande kontor var strukturer, riktningar och färg. Ett exempel på hur vi valde att visualisera kontorets ljudzoner med synergonomi i fokus är det mångfärgade golvet. Visions höga mål kring miljö och hållbarhet har även genomsyrat lokalerna, mer än 80 procent av den lösa inredningen vi ser är återbrukad och kontoret har utformats enligt Breeam Bespoke certifiering Very Good.

I nära samarbete med verksamheten genomfördes en gedigen behovskartläggning utifrån de tre perspektiven teknik, plats och människa. Man involverade även medarbetarna genom att låta dem testa och utvärdera olika miljöer vilket möjliggjorde justeringar baserade på verksamhetsbehoven.

Hur upplevs kontoret idag?

Idag har kontoret genomgått en omfattande renovering. Våningsplan har öppnats upp genom nya interntrappor och öppningar. En tillbyggnad som möjliggör ett annat rörelseflöde över planen, en sittrappa för stora möten samt både takterrass, upprustad innergård och ett atrium har gjort att byggnaden fått nytt liv i sin öppenhet. Borta är stängda kontorsrum och ändlösa korridorer. I stället kan man arbeta var som helst i och utanför byggnaden i varierande miljöer. Gamla uppdelningar av kontoret är utsuddade och kontoret har blivit en arbetsplats för alla. Öppenhet, tillgänglighet samt inkludering står i fokus och nya kommunikationsvägar ger förutsättningar för nya samarbeten.

Motivering nominering - "Sveriges snyggaste kontor"

Visions kontor är nu ett öppet, inkluderade och tillgängligt kontor både i skala och form. Nya kommunikationsvägar och samlade av verksamhetens olika funktioner ger förutsättningar för nya samarbeten och ökad kompetensutväxling. Gamla uppdelningar av kontoret är utsuddade och kontoret har blivit en arbetsplats för alla.

Jag tycker verkligen att man känner att man har kommit till ett Visionskontor, att vi lever som vi lär. För mig känns det som att komma hem, sa Carl-Johan Lagerman, HR-generalist på Vision när han för första gången besökte det färdigställda kontoret.

Fakta och ansvariga i projektet

Yta: 3545 kvm
Inflyttnings år: 2021
Fastighetsägare: Vision

Arkitekt: Megaron arkitekter
Ansvarig Inredningsarkitekt: Megaron arkitekter Catharina Witte Wardell
Ansvarig intern projektledare: Vision Karin Flinkenberg
Snickerier: Äppelviken snickeri, NHL snickeri, Sjöstadens snickeri, Huddinge snickeri
Möbler: Rekomo, Lindelöf inredningar
Fotograf: Jason Strong


Relaterade inlägg

Laddar inlägg