SPP:s nya kontor, en plats för möten och möjligheter

SPP önskade ett kontor anpassat efter det hybrida arbetslivet. Varmt, Välkomnande och Wow blev ledorden som mod:group jobbade efter med målet att skapa ett kontor för SPP som man både vill besöka och spendera sin arbetsdag på. En plats fylld av möten och möjligheter. Och resultatet är över all förväntan.

Spara

Uppdraget

SPP ville skapa ett varmt och levande kontor på Vasagatan där man kunde möta sina 300 anställdas individuella behov samt skapa en trevlig upplevelse för externa besökare. Mod:group fick i uppdrag att genomföra en större förändring genom att nyttja lokalerna på ett bättre sätt och ledorden för projektet definierades till Varmt, Välkomnande, Wow.

En stor förändring var att gå från personliga arbetsplatser i ett öppet landskap samt att minska ett våningsplan. Detta gav mod:group möjligheten att skapa en mer modern planlösning med nya ytor att mötas och arbeta på.


Ett kontor som möter alla dagens behov

En ordentlig behovsanalys gjordes och i den nya planlösningen gavs plats för både fokusrum, mötesrum i olika storlekar och med olika typ av möblering. Husets alla burspråk blev gröna oaser för avkoppling och ljus, vid husets bästa utsikt skapades en generös och lugn lounge där man både kan arbeta och ta en kaffe med en otrolig utsikt över Stadshuset och Riddarfjärden till ljudet av klassisk musik.

På entréplanet skapades en social matsal där husets restaurang finns, ett generöst bibliotek som både kan samla projektgrupper för större möten, lugnt enskilt arbete eller för event då här även finns en scen med möjlighet att sända digitala möten från.

För att skapa en välkomnande känsla så gjordes entrén om till en lobby med inspiration från en teaterfoajé vilket resulterade i sammetsklädda valv med mjuka sittplatser. För att binda samman två våningsplan så placerades en ny interntrappa som fick SPPs röda signaturfärg och blev kontorets hjärta och WOW.

Oavsett om medarbetarna behöver mötas fysiskt, digitalt eller fokuserat finns ytor som möter alla dagens behov.

”Kontorets metamorfos är att ha gått från ett högst ordinärt kontor i kliniskt svart, vitt och grått till ett sprudlande agilt hybridkontor i jordnära varma färger med accent i den röda interntrappan och konstverken som skapar en hemnära känsla i kontorsmiljö.” Anders Johansson, kommunikations strateg SPP

Cirkulär inredning, en självklarhet

För att jobba hållbart så flyttades glaspartier från våningsplanet som stängdes, möbler återbrukades genom att kläs eller lackas om, underreden fick nya bordstoppar och de möbler som byttes ut löstes in till andra återbrukade möbler. Nya produkter och inredning valdes med omsorg med hög kvalitet och fokus på nordiska material och produktion

Resultatet? Bland de högsta LMI-resultaten i världen.

Kontoret öppnades upp i mars 2022 och därefter har man följt upp hur väl arbetsplatsen fyller medarbetares behov. Resultaten är över förväntan.

Det globala undersökningsföretaget, Leesman, genomförde medarbetarundersökningar i samband med projektet. Undersökningarna mäter arbetsplatsers effektivitet med närmare en miljon respondenter. Leesman Index (LMI) är ett index 0-100 som är ett mått på hur väl arbetsmiljön stödjer medarbetarnas behov. Ett LMI på 70 eller högre rankas enligt Leesman som ett mycket bra resultat och indikerar att arbetsplatsen stödjer medarbetarnas behov väl. Det är endast cirka fem procent av alla organisationer som uppnår ett LMI över 70. Innan ombyggnationen, i april 2021, hamnade SPPs LMI på 69,8. Vilket är ett väldigt bra resultat. I september 2022, efter ombyggnationen, gjordes en ny undersökning och då uppnådde SPP ett LMI på hela 87,6. Det innebär att SPP har uppnått bland de högsta LMI-resultaten i världen och rankas därmed som en av världens bästa arbetsplatser.

Vår trivsamma arbetsplats upplevs bland medarbetarna leda till högre produktivitet, en känsla av samhörighet och kunskapsutbyte. Det här fantastiska resultatet i Leesmans enkät är ett kvitto på att vi lyckats med våra ambitioner att skapa en attraktiv och effektiv arbetsplats, säger Jenny Rundbladh VD på SPP.

Motivering nominering – ”Sveriges snyggaste kontor”

Omvandlingen från ett öppet kontorslandskap som upplevdes sterilt, kallt och inte anpassat för det hybrida arbetslivet som blivit norm efter pandemin. Färgerna var svart, grått och vitt. Idag är kontoret en varm och välkomnande arbets- och mötesplats för SPP och Storebrands medarbetare, kunder och samarbetspartners. Kontoret har på ett förtjänstfullt sätt öppnats upp och skapat naturliga mötesplatser. Kontoret har utformats noga givet de behov som identifierats av medarbetarna från intervjuer och enkäter. Oavsett om medarbetarna behöver mötas fysiskt, digitalt eller fokuserat finns ytor som möter alla dagens behov.

I samband med ombyggnationen har kontorsytorna minskats från cirka 7 500 kvm till 5 535 kvm men upplevelsen är att arbetsplatsen blivit luftigare, rymligare och attraktivare. Det visar även de enkäter som har genomförts efter inflyttning där 94% anger betyg fyra eller fem (på en femgradig skala) angående "vad är din övergripande uppfattning om den nya arbetsmiljön". 95% av medarbetarna svarar betyg fyra eller fem (på en femgradig skala) att "hur väl tillgodoser arbetsmiljön ditt behov av variation av ytor".

Förändringsledning och behovsanalys: Heléne Lidström
Ansvarig inredningsarkitekt: mod:group
Ansvarig arkitekt: PE Arkitekter
Ansvarig för projektledning: mod:group
Inredningsleverantör: mod:group
Husarkitekt: Tema Arkitekter
Byggare: Fidior Bygg
Fotograf: Philip McCann
Återbruksarbete: Rekomo
Snickeri och montering: design mod:group, utförande LSI
Ljusdesign: Fagerhult, miljöbelysning mod:group
Växtinredare: koncept mod:group, leverantör Hässelby blommor
Inflyttningsår: 2022
Yta: 5535 kvm (från 7500kvm)

Relaterade inlägg

Laddar inlägg