10 tips för att möta en narcissistisk person

Kan narcissism ses i ett djupare perspektiv än den förenklade bild som ges i olika tidningsartiklar? För vad mer kan ligga bakom att en person fastnar i sitt eget perspektiv utan att ta in andra? Här fördjupar vi och tittar på hur vi kan möta en person med narcissistiska drag.

Olika grader av narcissism

Narcissism handlar egentligen inte om en person är det eller inte. Det finns nyanser om vi tittar mer fördjupat på det. Och det kan hjälpa oss att möta personer med narcissistiska drag. På Harvard Medical School är Craig Malkin lärare i psykologi och han har även skrivit boken Rethinking Narcissism. Där lyfter han fram forskning som visar på att det finns en skala på narcissism.

Kännetecken på narcissism är att personen kör sitt eget “race” och struntar i vad det blir för konsekvenser för andra. Narcissism betyder att en person är helt upptagen med sig själv och har svårt att ta in andras perspektiv. Personen är kontextblind och känslomässigt tondöv.
Själva begreppet narcissism härstammar från den grekiska mytologin om Narcissus och Echo. På skalan från noll till tio, hittar vi Echo (som i mytologin var utan en egen röst och bara var ett eko av andra) längst till vänster på noll och längst till höger på siffra tio befinner sig Narcissus (helt självupptagen).

Alla människor befinner sig någonstans på den här skalan. Om vi ligger på en femma eller sexa har vi en bra balans mellan att göra vår egen röst hörd och att lyssna på andra. Hamnar en person på en tia handlar det om sjuklig oföränderlig narcissism som inte går att förändra. Då handlar det om att skydda sig själv, distansera sig både fysiskt och mentalt. Tro inte att du kan hjälpa. Om en person är sjuk får den söka hjälp. Det gäller både narcissism och ett brutet ben.

Men när det gäller mildare grader av narcissism visar forskning på att beteendet går att förändra med relativt enkla strategier. Det är det vi ska titta på här.

Hur uppstår mildare narcissim?

Var vi hamnar på skalan har dels att göra med våra biologiska förutsättningar, dels beror det på hur vår tidiga anknytning såg ut. För att utveckla ett hälsosamt jag och hamna på mitten av skalan, behöver föräldrarna lyssna in barnets behov, känslor och tankar, spegla barnet och skapa en trygg anknytning.

Om föräldrarna inte är kapabla att tona in barnets inre liv utvecklas ett obalanserat jag med allt för mycket eller för lite hänsyn till andra. Är det en miljö som hotar eller straffar ett barn för att hålla barnet på plats, är det troligt att det som vuxen hamnar till vänster på skalan, åt Echos håll. Om en person ligger högre upp på skalan handlar det ofta om att dölja sin egen upplevda svaghet. Det handlar om att trycka ner andra för att lyfta sig själv. Jag har hittills aldrig sett en person med en bra självkänsla trycka ner någon annan.

Beroende på situation kan vi bli mer eller mindre självcentrerade. När vi är stressade till exempel tappar vi förmåga att lyssna in andra och vår medkänsla naggas i kanten. Men många kan ha en lite mildare form av tecken på narcissism, de kanske hamnar på en åtta eller nia på skalan.

Knuffa till ett mindre narcissistiskt beteende

I en studie med 115 gifta par, visade de narcissistiska personerna mer engagemang för partnern om de kände sig älskade och upplevde omsorg i samtalen de hade haft med sin partner under studiens gång. Om de däremot fått höra att de var mycket duktiga och effektiva, visade de inte mer engagemang för partnern.

Det finns flera studier visar att vi genom vårt bemötande kan skapa en trygghet i situationen som gör att graden av narcissism kan sjunka något vid mildare form av narcissism.

10 tips för att möta en person som har fastnat i sitt eget perspektiv

  1. INRE STYRKA - Osäkerhet kan trigga ett mer narcissistiskt beteende, så låt säker och vänlig på rösten. Men med kunskaper och verktyg i din hand kommer du att klara det bra. Lita på dig själv.
  2. TA KOMMANDOT - För en person med narcissistiska drag är det naturligt och går per automatik att köra över andra. Du behöver vänligt och respektfullt sätta stopp för det. Det är nödvändigt att du tar kommandot och styr över situationen. Annars är det den narcissistiska personen som tar kontrollen och där vill vi inte hamna.
  3. FOKUS PÅ SAKFRÅGAN - Dras inte med i känslosvall, skuldbeläggande eller i diskussioner om petitesser som aldrig tar slut. Håll fokus på sakfrågan i samtalet.
  4. BLOCKERA DEN HETA POTATISEN - Om du blir attackerad kanske starka känslor väcks hos dig, kasta tillbaka det. Men utan att attackera, mer som en saklig fråga. Benämn det du lägger märke till och ställ sedan en fråga om det. Om vi skulle få en riktigt het potatis i våra händer, vad skulle vi göra då? Förmodligen kasta i väg den så fort som möjligt, ner på tallriken eller tillbaka i kastrullen. Samma idé här.
  5. SKAPA ALLIANS - När vi på det sättet relaterar till relationen kan det återuppliva den del av hjärnan som hanterar omtänksamhet och hänsyn. Forskning visar att narcissistiska personer glider ner på skalan när de påminns om vikten av deras relationer. Använd ordet vi istället för jag och du.
  6. ”KNUFFA” FRAM ETT BÄTTRE BETEENDE - Ger konfrontation bästa resultat för att mildra ett narcissistiskt beteende? Det har snarare visat sig att en bättre metod är att leta efter beteenden som är bra, uppmärksamma dem och bekräfta dem.
  7. EMPATI-PROMPTER - Att vara en empati-prompter innebär att säga hur man själv känner och sedan koppla det till att relationen är viktig för en. En prompter är en skärm med rullande text som används av till exempel nyhetsuppläsare.
  8. KONTRASTER – BRA OCH DÅLIGT BETEENDE - Detta påminner om att ”knuffa” fram ett bättre handlande genom att uppmärksamma och bekräfta bra beteende. Men är det ett mindre bra uppträdande du ser för tillfället, kan du belysa situationen genom att använda dig av kontrasterna mellan ett bra och ett mindre bra beteende. Du visar på hur det ser ut i dag (nutid) – ett mindre bra beteende, och hur det var tidigare (dåtid) – ett bra beteende.
  9. GE TYDLIG FEEDBACK VÄNLIGT - Utgå från dig själv när du ger feedback så att det inte upplevs attackerande och avsluta med en fråga som är ett önskemål om vad du önskar istället. Jag känner/upplever så här xx … när du säger/gör xx … Jag undrar om du kan tänka dig att xx … till exempel: kan prata om det lugnt och sakligt? Avsluta med att skapa allians: Jag uppskattar när vi kan prata ihop oss och tillsammans komma fram till en lösning.
  10. TA HAND OM DIG SJÄLV - Vi behöver hålla tydligt fokus för att inte bli överkörda och använda strategier som minskar de narcissistiska dragen. Att bemöta personer med narcissistiska drag tar mycket energi. Den balans mellan givande och tagande som finns i de flesta relationer finns inte naturligt här.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg