5 saker att ha koll på i framtidens arbetsliv

Du som jobbar med framtidens kontor, här är fem saker du bör hålla koll på.

En färsk studie visar att framtidens arbetsliv kommer bli klart mer flexibelt, hållbart och stimulerande. Distansarbete som tidigare varit undantag blir normalitet, och inte helt oväntat tar tekniken större plats, vilket ökar behovet av säkra molnlösningar.

Studien från 2021 tar temperaturen på fyra framtidstrender som identifierades i 2019, och visar även hållbarhet som en ny och stark trend på framtidens arbetsplats. Du som jobbar med framtidens kontor bör nu ha koll på nedan fem saker.

1. Flexibla samarbeten

Det finns fler än ett sätt att arbeta på – att kunna välja flexibelt utifrån medarbetares och kunders behov är ett måste. Digifysiskt blir normalitet.

Distansarbete och videomöten som tidigare var undantag är här för att stanna. I takt med att flexibiliteten både efterfrågas och erbjuds följer arbetslivet efter och förutsättningarna för flexibelt arbete expanderar.

Det pratas mycket om så kallade hybridlösningar, som gör det möjligt att varje medarbetare kan jobba på valfri plats. Det ställer krav på fungerande mötesteknik, utrustning och mediateknik. Det gäller också att hitta ett sätt för kommunikation och samarbete som gynnar företagets olika konstellationer.

2. Stimulerande arbetsmiljö

Vikten av arbetsmiljön kommer växa ännu mer framöver. Det handlar om att vara lyhörd och tillitsfull inför att använda teknik och kultur på rätt sätt.

Kontoret blir mer än ett kontor. Det ska nu konkurrera med hemmakontoret och måste erbjuda något extra för att medarbetarna ska känna att det är värt transporttiden att ta sig dit. För att medarbetarna ska trivas och utvecklas krävs en stimulerande arbetsmiljö med rätt verktyg samt lockande och fungerande inredning.

Vi kommer ha hand om ett uppluckrat arbetsliv och hantera människor var de än finns. Kontoret kommer få funktionen som platsen där team och kultur kan stärkas och engagemanget för företaget kan byggas.

3. Artificiell intelligens

AI-lösningar blir mer och mer en självklarhet när det integreras i tjänstelösningar och på arbetsplatser. De praktiska tillämpningarna av AI växer i snabb takt, inte minst kring hur livet på kontoret fungerar.

Artificiell Intelligens kommer att forma framtidens arbetsliv vilket bidrar till tekniska framsteg och därför gäller det att hänga med redan nu. Detta bygger på att vi i framtiden kan öka vår kapacitet att hantera mängder av information, fatta bättre beslut, slippa monotont arbete och komma upp med nya lösningar.

4. Säkra lösningar i molnet

Våra flexibla och uppkopplade arbetssätt gör att IT-säkerheten ställs än mer på sin spets. Digitalisering och användning av Artificiell Intelligens skapar extra tryck på säkerhetsfrågorna och sårbarhetsfaktorn i molnet.

Därför krävs det redan nu stor insikt om säker datahantering och handhavande av verktyg, i och med det språng i digitaliseringen som pandemin har inneburit. Det kan också vara bra att börja diskutera data och dess lagring och säkerhet, både för dig som leverantör och medarbetare.

5. Hållbarhet

Den nyaste trenden är hållbarhet, som idag har kommit att bli ett baskrav. Miljöarbete har gått från att ha varit mer av ett varumärkesstärkande ”projekt” till att bli en självklar integrerad del av hela verksamheten. Hållbarheten genomsyrar flera aspekter och kräver engagemang, medvetenhet och att fler företag tar ansvar för att klara de långsiktiga klimatutmaningarna.

Hållbarhetsansvaret håller på att utökas, både för personal och för de produkter och tjänster som företaget ger ut på marknaden och därför är det viktigt att börja sin hållbarhetsresa redan nu.

Läs mer om framtidens arbetsplats här.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg