Arbetsplatsfrågor under pandemin?

Ingen vet hur det kommer bli efter pandemin men vi vet att företag och organisationer bör lyfta samt besvara viktiga frågor nu när pandemin fortsätter och de nya arbetssätten verkar bli kvar.

Spara

Inget facit finns men frågor bör lyftas

Inget företag, organisation eller forskare har något facit kring framtiden. Det är sannolikt också för tidigt att ta cementerande policybeslut.

Men det finns saker på arbetsplatsen som behöver lyftas!

Tips på frågor kring rådande situation och vägen framåt:

  • Vilka reaktioner och beteenden hos medarbetarna bör vi som ledning ha koll på under hösten?
  • Hur kan vi stödja goda rutiner och förebygga digital granslöshet och sjunkande välmående?
  • Hemma eller på jobbet - vilken typ av arbete bör utföras var?
  • Vilket typ av arbetssätt ska våra lokaler stötta?
  • Hur utformar vi en arbetsplats som man vill gå till och som känns kreativ och energigivande?
  • Hur kan vi föra resonemanget tillsammans med våra medarbetare?
  • Hur kan vi rusta chefer att leda och hjälpa sig själva och sina team?
Det är sannolikt också för tidigt att ta cementerande policybeslut.

Var vaksam på mer än hårda pinnstolar!

Det formella arbetsmiljöansvaret gäller även om medarbetarna sitter hemma och jobbar. Jag anser att det är för mycket fokus på oron för den fysiska arbetsmiljön hemma, den hårda pinnstolen vid köksbordet, den dåliga höjden på bord som varken går att höja eller sänka, samt dåligt ljus etc.

Arbetsdagens utseende och rutiner

Vi ser snarare att det är arbetsdagens utseende och rutiner som är oroväckande. Att vi sitter stilla, i håglöshet och låg entusisam p g a av att vi är ensamma för mycket. Energin som en vardagsmorgon ofta innebär med tidig uppstigning, transport till jobbet, sociala kontakter och det "tryck" och dynamik som jobbet och kollegorna ger, saknas nu. Vi vet att vi är flockdjur som presterar och lever upp i social samvaro.
Kan du som chef eller kollega ringa upp och höra hur det allmänna tillståndet för din kollega är?

Höstmörker

Vi går in i höstmörker nu från att ha och kommit ur en ljus och förväntansfylld sommarsäsong. Något vi nordbor lever upp inför. Men nu ruckas våra signalsubstanser och livsviktiga hormoner.
Vad sägs om den här formeln: mörkare morgnar - färre promenader - mindre endorfiner och mindre syresättning - ruckat melatoninhormon - sämre sömn - sämre sömn - överansträngd och icke återhämtad hjärna - nedstämdhet och sämre prestanda.

Häpp, inte så kul. Det jag vill uppmana till är: lyssna efter hur dina medarbetare låter och har det under den nordiska hösten och vintern.

Behöver ni kanske samlas igen?

Bör vi locka till oss medarbetarna till jobbet igen? Jag jag tycker det finns fog för det. Planer, strategier, nya idéer och samarbeten kräver ofta fysisk kontakt och spirande spontant snack. I vintras när vi gick hem visste vi kanske planerna framåt för ett tag, men nu? Behöver ni kanske samlas igen för att verkligen prata modigt och fritt om nya förutsättningar för företaget och verksamheten?

Lägg upp strategin tillsammans med era medarbetare. fråga vad de önskar inför hösten. Ge dem chans att individuellt få bestämma hur de skulle vilja lägga upp veckan, effektivitetsmässigt, måendemässigt och coronasäkert.

Är det mer än vad era chefer har kompetens för? Ta hjälp. Vi står inför ett extremt halvår.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg