Spaning om framtiden

Dagsläget och våra rutiner har förändrats under året i och med Covid-19. Med många funderingar och frågeställningar så har vi alla börjat blicka framåt, hur kommer det egentligen se ut på vår arbetsplats i framtiden?

Spara

Med en stor förändring i vardagen på en kort tid har vårat beteende när och hur vi arbetar förändrats så pass snabbt, vad är följderna till detta nu när vi snart går in i ett nytt år med nya lärdomar?

Vad kommer att hända?

Vi har gått ifrån att ha våra egna separata rum på kontoret via det öppna landskapet och flexkontor till aktivitetsbaserade arbetsplatser och nu sitter många och arbetar hemifrån samt utanför kontoret. Hur mycket mindre kan vi göra en arbetsplats?

Tack vare den tekniska utvecklingen och våra arbetsätt så har vi minskat den typiska arbetsplatsen, men återigen går vi tillbaka till kanske större avstånd och skrivbord mellan kollegor i och med den sociala distansering vi ser idag till följder pandemin.

Och hur länge kommer det att fortsätta?

Det är stora frågor som är svåra att svara på för alla oss. Det vi vet är att många redan nu känner att de saknar de sociala band och möten vi upplever på arbetsplatsen, att känna sig meningsfulla och träffa andra människor ansikte mot ansikte, som under en pandemi som denna gör det nästintill omöjligt att få uppleva och känna varje dag.

Om vi krymper arbetsplatserna på kontoren och folk fortsätter att jobba hemifrån till en större del under en arbetsvecka, vad händer då med kontoret och alla möbler? Kontoret kan komma att förvandlas till en mötesplats, där den större delen av tiden vi spenderar där går åt för att hålla ihop de sociala band och den vardag som vi tidigare tagit för givet. Vi kommer definitivt att se många innovativa lösningar på det moderna traditionella kontoren.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg