Arbetsplatsutveckling – Arbetsplatsplanering

Design ökar välbefinnande.Vi vill skapa arbetsplatser att längta till. Arbetsplatser som inspirerar, motiverar och fungerar som mötesplatser och kreativa hubar. Arbetsplatsen skall också vara en plats där det är möjligt att arbeta fokuserat och koncentrerat och där det finns plats för återhämtning. Inredningen på arbetsplatsen spelar stor roll för medarbetarnas trivsel. Studier visar att god design och inredning ökar välbefinnandet hos individer. (Fraunhofer Institute for Industrial engineering).

Spara

Planering

En planering av en effektiv arbetsplats, börjar alltid i behoven och arbetssätten och främjar både samverkan, kommunikation, kreativitet och fokuserat arbete. För att nå en god förståelse för arbetssättet idag och i framtiden så gör vi en förstudie där vi samlar in kvantitativa och kvalitativa data som vidare analyseras och konkluderas. Förstudien inkluderar både arbetssättet på och utanför arbetsplatsen. Självklart så inkluderar även en god fysisk arbetsmiljöestetik.

Arbetsplatsen som plats för kommunikation och samverkan

Genom att analysera flöden, kommunikationsmönster och verktyg så försöker vi främja de olika samverkansmöjligheterna genom att skapa mötesplatser för såväl spontana som planerade möten. Spontana möten kan till exempel vara de som uppstår vid kaffemaskinen. Många gånger kan det vara bättre att ha en kaffemaskin där medarbetare faktiskt ”springer på varandra” än en maskin i varje hörn. Arbetsplatsen behöver också innehålla ytor för att ta emot och välkomna gäster i form av kunder och leverantörer.

Arbetsplatsen som en plats för individuellt arbete

I de flesta projekt som vi genomför så signalerar medarbetarna att de finner det svårt att arbeta fokuserat och koncentrerat på den befintliga arbetsplatsen. Det är otroligt viktigt att vi lyckas skapa dessa möjligheter för medarbetarna, både genom justering av beteende och anpassning av miljön.

Arbetsplatsen som ett kreativt rum

Arbetsplatsen skall inspirera och motivera utveckling. Vi skapar miljöer som inte begränsar utan snarare provocerar tankar och möjligheter. En god arbetsmiljö ger affärsutveckling.

Arbetsplatsen som showroom

En väl planerad arbetsplats bygger varumärke. Arbetsplatsen tjänar som ett verktyg vid rekryteringsarbetet, då den attraherar nya talanger genom att visa att vi förstår de olika behoven som uppstår vid utvecklande arbete. Arbetsplatsen är också en hjälp när vi kommunicerar externt och när vi jobbar med försäljning. Det ska vara intressant och inspirerande att komma som gäst till vår arbetsplats.

Informera och inkludera

Att genomföra en arbetsplatsförändring på ett så smidigt sätt som möjligt förutsätter att samtliga medarbetare inkluderas och informeras om de förändringsled som sker. De behöver också förstå varför de sker och hur processen kommer att gå tillväga. Det är också av yttersta vikt att medarbetarna förstår vinsterna med förändringarna. Först när förståelsen är god kan man få medarbetarna att aktivt och motiverat jobba för utvecklingen.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg