Att göra en analys för belysning

Vi människor behöver ljus för att må bra och för att kunna prestera bra. Ljus har förmågan att få dig att kännas alert eller avslappnad – förutsatt att den används på rätt sätt. Att arbetsplatsen är en hälsofrämjande miljö är viktigt ur många aspekter, till det hör att belysningen är behovsanpassad och trivsam. Det kan därför vara en god idé att göra en analys och förstudie av ljuset innan kontraktsskrivning. Här lär du dig mer om hur du gör.

Spara

Vem ansvarar för kontorets belysning?

Är det fastighetsägaren eller hyresgästen som ansvarar för kontorsmiljöns belysning? Både och. Fastighetsägaren har ansvaret att följa de regler som finns, samtidigt faller ansvaret även på hyresgästen, och då inte enbart den så kallade ”miljöbelysningen”.

Inför kontraktskrivning kan en analys och förstudie spela stor roll. Syftet är att ta reda på vad du faktiskt får för pengarna, för att på så vis slippa överraskningar senare. Analysen kan till exempel visa att du kommer att behöva lägga till belysning och/eller styrning. Att göra analysen innan avtal är skrivet gör att du och fastighetsägaren får möjlighet att i kontraktet skriva in villkor för vilken typ av belysning som ingår och inte.

Belysning: både krav och trivsel

Det finns fler olika regler och normer för belysning på arbetsplatser att rätta sig efter. Det är viktigt att kraven uppfylls, samtidigt får inte visuella och biologiska aspekter eller trivsel glömmas bort. Det är viktigt att samarbeta med experter som har en god förståelse för slutresultatet ur behovs- hälso- och välbefinnandeaspekt. Du får också projektanpassade koncept som är hållbara över tid – såväl för brukaren som energimässigt.

Reality check

När du vill byta ut belysning i din fysiska arbetsmiljö beror det ofta på att du är missnöjd med hur det ser ut idag.

Frågan är vad det är som inte är bra?

Som vid alla förändringar på en arbetsplats är det viktigt att göra förstudie och analys även när det gäller belysning. Oavsett om en belysningsanläggning ska anpassas eller om en helt ny ljuslösning behöver tas fram. En analys av hur det ser ut idag samt vilka behov och önskemål som finns ger en hint om vilka steg som ska utföras.

Vanliga brister i belysningen:

  • Dåliga eller otillräckliga ljusnivåer?
  • Felplacerat ljus: kanske har belysningen inte följt med när ni möblerat om i lokalerna?
  • Daterad ”hårdvara”: armaturer som inte uppfyller de nyaste kraven, det vill säga ej dimbara, bländande
  • Daterad ”mjukvara”: ingen möjlighet till ljusstyrning eller gammaldags teknik som inte möjliggör anpassning och energibesparning

Analysen ger svar på frågorna vilket gör att du vet hur du ska gå vidare; ska armatur bytas ut? Flyttas om? Det är mycket att ta ställning till och att ta hjälp av expertis är ett måste för ett lyckat resultat.

Hållbara och bra armaturer

Analysen kan dessutom visa att du har bra armatur men med gammal teknik. Ofta går det att göra hållbara val ändå, då man kan byta ut innanmätet i armaturen mot ny teknik. Att återbruka är ett steg vad gäller miljötänk och recycling. Även om branschen står tidigt i sin utveckling så har många armaturleverantörer hoppat på tåget och erbjuder en ”uppgradering” av belysningsarmaturer med äldre standard.

Resultat av analys

Att genomföra en grundlig analys vad gäller din belysning, oavsett om det handlar om ny eller befintlig lokal, har enbart positiva effekter. Analysen hjälper dig att spara pengar och göra val som är hållbara över tid. Den hjälper dig också att skapa en hälsofrämjande fysisk miljö, välmående och trivsel hos din personal med ökad produktivitet och effektivitet som resultat.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg