"VARFÖR" mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt

Alla förändringar måste börja med ett VARFÖR. Vad är det för problem vi vill lösa? Vad är det för beteende vi vill ändra? Det är steg 1 i förändringsprocessen. Och jätteviktigt i arbetet med att ställa om till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Spara

Inspirera och skapa en känsla genom ett VARFÖR

Om man verkligen vill nå ut och lyckas är det viktigt att inte bara kunna förklara själva förändringen för medarbetarna. Man måste också kunna inspirera och förmedla en bra känsla till mottagarna av förändringen. En känsla som gör att de kan ta till sig förändringen och en förståelse om "Varför gör vi det här". Varför just de ska vara med och bidra till förändring. Ett tydligt "Varför" motiverar oss. Vill vi få till en förflyttning behöver vi vara motiverade. Ett av våra mål är ju många gånger att vi ska lämna det gamla och välkomna det nya. Det innebär också att vi behöver ändra våra beteenden.

Det "varför" som definieras kommer behöva repeteras om och om igen. Genom hela processen. Det kommer att ligga till grund för allt vi gör och alla beslut vi fattar. Vet vi inte "varför "kan vi heller inte svara på HUR eller VEM. Och då kommer vi ingen vart. Eller så hamnar vi helt fel.

VARFÖR vill ni jobba aktivitetsbaserat?

Att börja arbeta aktivitetsbaserat innebär en stor förändring för en organisation och har påverkan på såväl medarbetare som ledare. Det kommer att påverka dem i deras vardag. En del mer och andra mindre. När arbete definieras som någonting man utför oavsett var man befinner sig istället för att fokusera på vilken plats människor sitter på eller är på skapas nya möjligheter. Det kräver också en förändring gällande beteende samt fysisk och digitala miljö.

Ett övergripande "varför" kring varför man vill arbeta aktivitetsbaserat bör därför komma från högsta ledningen. Om ledningen inte står bakom beslutet och kan förklara förändringen (inspirera och förmedla en känsla) så minskar sannolikheten att projektet lyckas och att man får det resultat man önskar.

En smidig förändring med hög förståelse och där människor är engagerade samt involverade sparar tid och pengar. Ett tydligt "varför "bidrar till denna förståelse. Det gör också projektgruppens arbete både tydligare, enklare och mer effektivt. Det finns alltid en vägvisare att använda sig av, i alla beslut som fattas. Så var smart och spendera extra tid till att kommunicera och arbeta med ett tydligt " Varför".

Experter behöver också ett VARFÖR

Utomstående experter kan komma in och förankra ett aktivitetsbaserat arbetssätt och utbilda kring vilka fördelar det kan ge. Men för att kunna hjälpa en kund och verkligen skapa något som de vill ha och är redo att ta emot, så måste även experten veta "varför" företaget vill arbeta aktivitetsbaserat. Finns inget tydligt "varför", behöver experten antingen stötta ledningen till att ta fram ett tydligt "varför" alternativt förvänta sig ett varför. Först då kan experterna börja skräddarsy och arbeta med en bra implementerings plan och förankrings plan.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan ge fantastiska fördelar: bättre samarbete, högre produktivitet, bättre utnyttjande av resurser, välmående medarbetare med balans i livet etc. Frågan är nu bara - vilket är ert "varför "och hur kan det bidra till att lösa era problem eller utveckla ert beteende?

"Definiera det som är är just ert VARFÖR, antingen tillsammans med en expert eller inför att en expert kommer in"

Alla är olika – ta vara på det

Det aktivitetsbaserade arbetssättet bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla olika individer och för organisationen. Och det finns mycket att vinna på att ta tillvara allas olikheter. Det är då vi kan komma åt den verkliga potentialen vi alla besitter. Och vem vill inte ha välmående medarbetare som levererar och bidrar till organisationens utveckling?

Relaterade inlägg

Laddar inlägg