DUKAT för Mål-tid!

Hur ser ert 2022 ut om ni får önska? Hur får ni varandra att prestera på topp? Ja inte med SMARTa mål i alla fall. De är inte så smarta. Välj istället målmodellen DUKAT!

Spara

Vad står DUKAT för?

  1. D = Ditt. Sätt gärna stora mål för verksamheten men bryt sedan ner dem till mål som är inom varje persons kontroll.
  2. U = Utmanande. Sätter du ett lätt mål så kommer du inte att prestera på topp. För svårt och du blir omotiverad. Sätt målet så att du inte kommer att nå det utan att ta i.
  3. K = Konkret. Synonymer är Specifikt och Mätbart. Detta är faktiskt det enda kriteriet för att du ska kunna kalla det för ett mål. Alla andra är prestationshöjare.
  4. A = Attraktivt. Sätt ett mål som är meningsfullt. Något du vill till. Det är dock inte fel att också vilja från något du inte är nöjd med. Det ökar motivationen.
  5. T = Tidsbestämt. Ju kortare tid desto större ansträngning och prioritet.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg