Förändringsledning

Att genomföra ett förändringsprojekt innebär många utmaningar för en organisation. Detta oavsett om det handlar om en nyetablering, flytt till ett nytt kontor eller implementering av ett nytt arbetssätt.

Spara

Processen

Det sägs att många vill ha förändring men att få vill förändras. Oavsett om det är sant eller inte är det tydligt att förändring är något som berör oss som människor djupt. Arbetsplatsförändring, till exempel vid införande av nytt arbetssätt, berör emotionellt till skillnad från införande av till exempel ett nytt IT-system (även om det kan vara nog så frustrerande).

Samtidigt är förändringar på arbetsplatsen något vi alla är med om. För förändringsprojekt är struktur och planering avgörande för resultatet. Här är några aktiviteter du bör planera in.

Uppstart

Ni är på väg i en ny riktning! Genom att inkludera medarbetarna i förändringsresan kan välmående och produktivitet ökas och säkra en lyckad kursändring. Sätt mål och ramar för förändringsresan och formulerar ett förankrat budskap. Utformar en tydlig strategi och projektplan för genomförandet som kopplas till övergripande mål och vision.
Klargör även eventuella kopplingar till andra pågående förbättringsprojekt i verksamheten.

Insikt och förändring

Kunskap är grunden till att fatta bra beslut och för att förändra och utveckla behövs en gemensam utgångspunkt. Se till att öka förståelsen för syfte och mål med den förestående förändringen hos medarbetarna och var aktiv i att driva verksamheten till konstruktiva faser i förändringsprocessen.

Det är vanligt att budskap inte går fram eller missförstås. Många som chefer som leder förändringsprojekt får kommentarer i stil med ”varför har ingen berättat om det här för mig” trots att ledningen har gjort sitt allra yttersta för att kommunicera på ett bra sätt. Utbilda chefer och arbetsledare och se till att det finns rum för dialog och möjlighet att ventilera oro och farhågor på ett kontrollerat sätt. Det ger medarbetare en rättvis möjlighet att ta nästa steg att

Förbättring

Involvera och inspirera chefer och medarbetare att konstruktivt medverka till att identifiera och genomföra förbättringar vad gäller digitalisering, materialhantering, samarbete m.m. Chefer och medarbetare lär känna den nya arbetsplatsen för att skapa nytta och rörlighet. Ta även fram förslag på spelregler.

Utveckling

Lägg grunden för ett gemensamt arbetssätt och förhållningssätt. Möjliggör en väl fungerande och framgångsrik arbetsplats där medarbetarna har en samsyn och en förståelse för de olika behov och förutsättningar som gör det dagliga arbetet välsmort.

Införande och uppföljning

En inkörningsperiod för det nya arbetssättet säkerställer att nya vanor och beteenden skapas. Uppföljning säkerställer att mål nåtts och att eventuella finjusteringar genomförs.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg