Ha koll på föreskrifterna från Arbetsmiljöverket

Vet du vilka arbetsplatsanpassningar du behöver göra som arbetsgivare? Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2020:5 träder i kraft 1 juni 2021.

Spara

Arbetsgivarens ansvar att anpassa

När en medarbetare har nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete behöver arbetsgivaren anpassa arbetsmiljön på ett sätt så att medarbetaren kan fortsätta arbeta eller komma tillbaka till arbetet. Anpassningen kan vara tidsbegränsad eller varaktig.

Arbetsgivaren ska vara den som håller koll på om arbetstagaren behöver anpassning.

Det behöver också finns rutiner för om arbetstagaren behöver lyfta sitt behov för arbetsgivaren:

  • Vem är ansvarig för att ta emot information om behov av anpassning?
  • Vad händer när medarbetaren lyft sitt behov?
  • Vad behöver den ansvarige ta för steg härnäst?

Den berörda medarbetaren ska ha möjlighet att delta i utredning, utformning och uppföljning av arbetsanpassningen.

Alla medarbetare behöver veta hur dessa rutiner går till och för arbetsgivare med 10 eller fler anställda ska de finnas skriftligt och lättillgängligt.

Exempel på arbetsanpassning för AFS 2020:5:

Fysiska hjälpmedel:

  • Visuell brusreducering såsom [Easy]Focus, bänkskärm eller eget rum
  • Ljudanpassning såsom brusreducerande hörlurar, öronproppar eller eget rum
  • Ergonomiska anpassningar såsom speciellt tangentbord, ergonomisk stol eller höj- & sänkbart skrivbord.

Arbetstider:

  • som möjliggör individuella pauser för kropp och sinne
  • som möjliggör arbete när individens kropp och sinne fungerar som bäst

Arbetsfördelning / Arbetsuppgifter:

  • delegera, ta bort eller hjälp att prioritera sådant som rör den nedsatta förmågan
  • omstrukturera arbete i teamet

Ovanstående är endast exempel på anpassningar och kan se ut på andra sätt. Anpassningen kan också behöva ske i förebyggande syfte.

Grundpelaren, Organisatoriskt och Systematiskt Miljöarbete (OSA)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter för individuell arbetsanpassning grundar sig i det generella och systematiska arbetsmiljöarbete (OSA) som arbetsgivare har ansvar att bedriva för hela organisationen.

Om kompetensen inte finns i företaget behöver arbetsgivaren anlita extern, sakkunnig hjälp utifrån enligt bestämmelserna i OSA (Organisatoriskt och Systematiskt Arbetsmiljöarbete). Läs mer på arbetsmiljöverkets hemsida.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg