Organisationskulturens betydelse för den stora återgången till kontoret

Just nu funderar många företag och offentliga organisationer på hur eller om personalen ska återgå till kontoret, helt eller delvis. Vad som har varit för- och nackdelar med arbete hemifrån debatteras och det spekuleras flitigt i hur framtidens arbetsplats ska se ut. I debatten behövs organisationskultur.

I debatten behövs organisationskultur

I denna debatt finns ett perspektiv som är oerhört viktigt och det handlar om organisationskultur, medarbetarupplevelse och attraktivitet. I strategier för återgång till kontoret bör arbetsgivare ställa sig frågan; hur får vi alla att längta till kontoret? Det vill säga, hur blir vi en attraktiv och högpresterande arbetsplats på riktigt, dit människor vill komma och göra bra saker tillsammans med andra? Snälla ögon, ett leende och ett varmt välkomnande varje dag är minst lika viktigt som inbjudande kontorsmiljöer. Det människor kommer att längta till är känslan av sammanhang och tillhörighet, att ingå i en gemenskap där jag är viktig, där människor bryr sig om och värderar min närvaro och min prestation.

Om arbetsgivarna vill konkurrera med möjligheten att slänga in en tvätt på eftermiddagen eller att kunna hämta barnen tidigare från dagis behöver de fokusera på organisationskulturen och den upplevelse de vill att människor ska smittas med när de stiger innanför dörren till kontoret.Tips för att sätta fokus på organisationskultur, medarbetarupplevelse och attraktivitet i återgången till arbetsplatsen.

  • Ställ frågan, vad vill vi att medarbetarna ska ha för upplevelse av att jobba på kontoret?
  • Vilka beteenden och ageranden är helt avgörande att vi lever och genomsyras av för att upplevelsen ska bli den önskvärda?
  • Hur får vi ovanstående att hända i vardagen?

Dessa frågor är grundläggande för en attraktiv arbetsplats, med vilken upplevelse vi smittar varandra påverkar prestationen mer än vi tror.

I strategier för återgång till kontoret bör arbetsgivare ställa sig frågan; hur får vi alla att längta till kontoret?

Intressekonflikt?

När vi tar del av debatten får vi en känsla av att det kan finnas en intressekonflikt i botten. Många medarbetare har upplevt tydliga fördelar med att jobba hemifrån och är därmed inte helt angelägna om att återgå till kontoret. Arbetsgivare, å andra sidan, känner att de vill ha tillbaka personalen till kontoret, där de bland annat investerat i ändamålsenliga och trevliga arbets- och mötesplatser.

När planer görs om hur återgången till kontoret ska gå till är det naturligtvis helt relevant att säkerställa att återgången går till på ett, ur smittspridningssynpunkt, säkert och tryggt sätt. De som funderar över hur de kan stödja chefer och medarbetare i förändringen gör helt rätt i det. Likaså är det superviktigt att det finns en bra kommunikation i frågan samt tydlig och bra information att ta del av.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg