Hur kommer framtidens förvaring se ut?

Förvaring är en av de viktigaste delarna på ett modernt fungerande kontor. Dels för att bringa ordning bland alla de saker som är viktiga för verksamheten, men också för att möta behovet av personlig förvaring.

Spara

Förvaring- en viktig byggkloss

Tiderna förändras och därtill också behoven. Ett kontor är mera än bara ett kontor. Det är en plats där man vistas i större delen av dagen, och för att man ska trivas behövs det struktur och ordning. Där är förvaring en viktig byggkloss, både personlig- och allmän förvaring.

Förvaring är ett ganska vitt begrepp och innefattar allt från en enkel plånbok till kanske ett arkiv på en statlig myndighet. Behoven är det som styr valet av bra förvaring. För att kunna beräkna det egna företagets behov behöver man förstå vilken typ av förvaring som gäller och hur stor del av den totala förvaringen som man sedan kan räkna ned på personnivå.

Tänk på källsortering

Komplement till den ”skåpsmässiga” förvaringen är förvaring av diverse avfall som en viktig del att tänka på. En papperskorg är en papperskorg, kanske man tänker. Så är inte alltid fallet. Det finns många saker som spelar in. Givetvis är det estetiska viktigt att tänka på, för att de ska passa in i det övriga möblemanget och för att de ska vara tilldragande.

Funktion, flexibilitet och tillgänglighet är avgörande för att saker ska hamna på rätt ställe. Är man i behov av att lätt kunna flytta någon enhet, ska det finnas den möjligheten, eller ska golvytor frigöras, så ska även väggfasta produkter finnas att tillgå. Givetvis ska fraktioner finnas för företagets totala behov av avfall. Tydligt märkta enheter för var man ska slänga vilka saker

Hur skapar man en optimal förvaringslösning.

Det kan givetvis skifta, beroende på vilken verksamhet man bedriver, och vilket arbetssätt man väljer att inordna sig i. Ett sätt som blivit mer och mer vanligt är ”Det aktivitetsbaserade kontoret”.

För att citera Jonas Hurtig Grabe, som är en av Sveriges största förespråkare och expert på hur vi ska lyckas ta kontoret in i framtiden, och vad ett aktivitetsbaserat kontor egentligen är:

”Det innebär att man frångår stationära arbetsplatser där medarbetare har sina bestämda skrivbordsplatser. Istället ska medarbetaren få välja sin arbetsplats utifrån arbetsuppgifter och behov. Det är framförallt ett tankesätt – val, tillit och frihet. Det skapar produktiva och glada anställda på kontoret. Det aktivitetsstyrda arbetssättet är en metodik och inte en kontorslayout, en pusselbit i arbetssättet är dock omställningen av kontorsmiljön. Där är också förvaringen en jätteviktig del och det finns mycket man måste tänka på!”

”Organisationens storlek ställer olika krav och det är viktigt att förvaringen planeras korrekt. I aktivitetsbaserade kontor har vi inte den egna arbetsplatsen vilket skapar en tanke kring vad som är privat och vad som tillhör yrket – det blir en skillnad mellan vår personliga och gemensamma förvaring. Det är viktigt att dessa åtskiljs i ett aktivitetsbaserat kontor, för att inte skapa en specifik plats där man väljer att sätta sig för att man har sina privata grejer i närheten. Alltså bort med all individuell förvaring på de gemensamma ytorna – och in med gemensam förvaring istället!”

Skaffa en samtalspartner för förvaring

För att förstå och läsa av vilka behov som företaget behöver av allmän- och personlig förvaring, behövs det en expert som kan sätta sig in i, och har erfarenhet av hur man beräknar det totala behovet. Skaffa er en samtalspartner som är expert på förvaring till er arkitekt, återförsäljare samt er själva för att kunna föreslå olika typer av lösningar, vara problemlösare och i slutänden som kan hitta en optimal förvaringslösning. Det är mer komplex än man kan tro.

  • Flexibelt arbetssätt behöver struktur och ordning med förvaring
  • Se över både personlig och gemensam förvaring
  • Diverseavfall skall passa in i övriga möblemanget som skall vara tilldragande.
  • Bort med all individuell förvaring på de gemensamma ytorna – och in med gemensam förvaring istället
  • Ta hjälp att räkna ut förvaringsbehovet

Relaterade inlägg

Laddar inlägg